Groei werkgelegenheid Midden-Brabant in lagere versnelling vanaf 2024

Datum: 4 juni 2023

Christa bij De Bloemenkamer

UWV verwacht dat de werkgelegenheid in de arbeidsmarktregio Midden-Brabant in 2023 nog verder groeit. Vanaf 2024 komt de werkgelegenheidsgroei in een lagere versnelling terecht als gevolg van een lagere economische groei en aanhoudende personeelstekorten. Hoewel de meeste sectoren nog een groeiende werkgelegenheid laten zien, krijgen industrie en financiële dienstverlening te maken met banenkrimp. In veel andere sectoren neemt het groeitempo af. Dit blijkt uit de UWV Arbeidsmarktprognose 2023 – 2024.

“De economische vooruitzichten zijn niet zo slecht, gezien de hoge energieprijzen, inflatie en de onzekerheden op de internationale markten”, geeft arbeidsmarktadviseur Marjon van Delft van UWV aan. “Zo groeit de Nederlandse economie dit jaar volgens het Centraal Planbureau nog met 1,6% en volgend jaar met 1,4%. De verwachte groei in werkgelegenheid is echter minder groot dan wat we in de afgelopen twee jaren gewend waren.” Wel geldt er een grote onzekerheid voor 2024: is er voldoende gas als er een strenge winter komt? Het CPB heeft hiervoor op hoofdlijnen een alternatief groeiscenario berekend.

Toename werknemersbanen vooral in 2023
De werkgelegenheid ontwikkelde zich in de afgelopen jaren behoorlijk positief. Zo groeide het aantal werknemersbanen in de arbeidsmarktregio Midden-Brabant sinds 2020 met 14.200. De economie bleek weerbaar en herstelde snel van de twee crises die elkaar in korte tijd opvolgden (corona en energiecrisis). Dit neemt niet weg dat de verwachtingen voor de komende jaren onder invloed van de aanhoudende hoge inflatie, arbeidsmarktkrapte, onzekerheden op de internationale markten en afkoeling van de woningmarkt minder positief zijn. In de jaren 2023 en 2024 neemt het aantal banen van werknemers in Midden-Brabant naar verwachting toe met 5.600 (2,2%) en komt uit op 260.700. Deze groei wordt echter voor een belangrijk deel in 2023 gerealiseerd. Lees verder

Verder lezen over de arbeidsmarktprognoses en/of ontwikkelingen in Midden-Brabant? Klik hier.