Update: steunmaatregelen van het kabinet

Datum: 6 april 2020

Noodpakket banen 6 april

Het kabinet heeft op 17 maart besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Het doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor ZZP’ers, MKB-ondernemers en grootbedrijven op te vangen.

Hieronder de maatregelen nog even op een rijtje:

1. Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (ministerie van SZW)
De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) is met ingang van 6 april 2020 opengesteld.  Deze wordt uitgevoerd door UWV en vervangt de regeling werktijdverkorting (WTV).
Rijksoverheid veel gestelde vragen NOW

2. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers (ministerie van SZW en gemeenten)
Het kabinet stelt een tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) in om zelfstandig ondernemers, waaronder ZZP’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. Via deze link (Krijg ik Tozo?) kan de ondernemer/ZZP’er kijken of hij/zij in aanmerking komt voor de regeling. Door het invoeren van de postcode van de bedrijfsvestiging wordt automatisch naar die gemeente doorgelinkt waar vervolgens de aanvraag gedaan kan worden.
Voor meer informatie zie ook de link: VNG Tozo-pagina

3. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst)
Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Maatregelen Belastingdienst

4. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (ministerie van EZK)
Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO) en de Borgstelling MKB kredieten (BMKB). Banken kunnen aanmeldingen voor de verruimde kredietregelingen (BMKB en GO) doen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

5. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits (ministerie van EZK)
Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen.

6. Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven (ministerie van LNV)
Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL regeling)

7. Overleggen over toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en cultuursector
Het kabinet is in overleg geweest met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten. Hiervoor kan inmiddels contact worden opgenomen met de eigen gemeente. In het voorbeeld van Eindhoven kan deze bijvoorbeeld worden stopgezet tot 01-07-2020 (zie voorbeeld Eindhoven)

8. Compensatieregeling getroffen sectoren (ministerie van EZK)
Door bijvoorbeeld de (verplichte) sluiting van o.a. eet- en drinkgelegenheden en annuleringen in de reisbranche, komt het kabinet met een compensatieregeling met passende maatregelen voor bedrijven in genoemde sectoren. Deze is uitgewerkt in de Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (TOGS) via deze link zie je op welke SBI-code (Standaard Bedrijfsindeling-code) de regeling van toepassing is en waar/hoe de tegemoetkoming vanaf 27-03-2020 aangevraagd kan worden.

Naast deze steunmaatregelen zijn in verband met de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) ook onderstaande maatregelen genomen:

9. Compensatie hogere WW-premie bij veel overwerk
Sinds 1 januari 2020 moeten werkgevers volgens de WAB met terugwerkende kracht de hoge WW-premie afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. Maar tijdens de coronacrisis is in sommige sectoren veel extra overwerk nodig (bijvoorbeeld in de zorg). Het kabinet zal daarom een regeling voorbereiden om dit onbedoelde effect voor 2020 op te heffen. Maatregelen Belastingdienst

10. Uitstel addendum arbeidsovereenkomst naar 1 juli 2020
Werkgevers hebben normaal gesproken nog tot 1 april 2020 de tijd om voor werknemers een vaste arbeidsovereenkomst (of addendum) op te stellen, voor de lage WW-premie. Maar de komende weken is het niet voor alle werkgevers praktisch mogelijk om aan die voorwaarde te voldoen. Daarom wordt deze termijn verlengd tot 1 juli 2020. Het coulanceregime voor werknemers die uiterlijk 31 december 2019 voor onbepaalde tijd in dienst waren, geldt daarmee tot en met 30 juni 2020. Maatregelen Belastingdienst

Links waarop de informatie over deze onderwerpen en de coronacrisis actueel wordt bijgehouden:


Oorspronkelijk bericht gepubliceerd op 19 maart 2020
Dit nieuwsbericht krijgt regelmatig een update
Laatste update: 6 april 2020