Doe je mee? Hulp gezocht voor onderzoek TNO.

Datum: 2 mei 2024

TNO is in samenwerking met de Universiteit Utrecht gestart met een onderzoek (‘Werken doe je niet alleen’) om onbenut potentieel aan de slag te krijgen of te houden. Deelproject 1 van “Werken doe je niet alleen” richt zich op moeders met een uitkering.

Welke belemmeringen houdt hen tegen?

Eén van de belemmeringen op het pad naar werk voor vrouwen is de combinatie van werk en zorg. Aangezien vrouwen (en zeker moeders) vaak het grootste deel van onbetaalde zorgtaken op zich nemen, werken veel vrouwen niet, in kleine banen of werken ze zwart. Daarom is een belangrijke oplossing om werk zo in te richten dat hierbij rekening gehouden wordt met de balans tussen werk en privé.

Een tweede belemmering is dat er vaak een gat is tussen vraag en aanbod. Zo sluiten de opleiding en werkervaring vaak niet goed aan bij de beschikbare banen. Ook kan er sprake zijn van beperkte Nederlandse taalbeheersing, gezondheidsproblemen en zullen sommige moeders baankansen missen vanwege een beperkt netwerk. Daarom is een tweede belangrijke oplossing het matchen van vraag en aanbod.

Een derde belemmering is dat het voor sommige moeders lastig blijkt om blijvend en duurzaam werk te vinden. Een derde oplossingsrichting richt zich daarom op het verkrijgen van een duurzaam inkomen. Het behouden van werk betekent duurzame verandering en voorkomt armoedeverval.

In dit project wordt samen met moeders en werkgevers onderzocht hoe deze oplossingsrichtingen het beste ingevuld kunnen worden. Op basis hiervan worden interventies ontwikkeld en getoetst bij de moeders, werkgevers (bijvoorbeeld gericht op familievriendelijk beleid) en bij andere instellingen zoals gemeentes (bijvoorbeeld gericht op omscholing). Vervolgens worden deze interventies geëvalueerd en worden mogelijkheden tot opschaling onderzocht.

Doe je mee?

We zoeken werkgevers die mee willen doen aan het onderzoek. Wat vraagt TNO?

  • Deelname aan 2 interviews;
  • Deelname aan de werkgeverssessie op 23 mei;
  • Optioneel: deelname aan de transitiearena op 11 juni.

Aanmelden kan door een mail te sturen naar: transitienetwerkmiddenbrabant@tno.nl

Mocht je meer willen lezen over het onderzoek? Dat kan via deze link.