Een vluchteling uit Oekraïne in dienst

Datum: 22 april 2022

De oorlog in Oekraïne heeft veel impact. Veel mensen moeten hun leven achterlaten en komen vanuit Oekraïne naar Nederland. Door de overheid wordt rekening gehouden met grootschalige én langdurige opvang van vluchtelingen: naar schatting komen er in totaal tussen de 100.000 en 150.000 Oekraïense vluchtelingen naar Nederland. Zij hebben recht op werk, zorg, onderwijs en sociale voorzieningen. Wil jij als werkgever Oekraïense vluchtelingen in dienst nemen? En weten wat hier allemaal bij komt kijken?
Lees dan onderstaande informatie aandachtig.

Mag ik als werkgever zomaar een vluchteling in dienst nemen?

Ja, dat mag. Voorheen moest je als werkgever een tewerkstellingsvergunning aanvragen, maar deze vervalt vanaf 1 april 2022. Nu mogen vluchtelingen dus ‘gewoon’ in loondienst te werken. Dit geldt voor vluchtelingen die rechtmatig in Nederland verblijven op grond van de Richtlijn tijdelijke bescherming. De werkgever heeft dus geen tewerkstellingsvergunning nodig, maar moet wel een melding doen bij UWV. Dit meldingsformulier is te vinden op de website van werk.nl. De Arbeidsinspectie houdt toezicht op de naleving door werkgevers van de arbeidswetten. Niet melden is een overtreding waarvoor de werkgever een boete kan krijgen. Nadat UWV de melding heeft ontvangen, stuurt ze een ontvangstbevestiging. De werknemer kan 2 werkdagen nadat de melding bij UWV binnen is starten met werken. Hieronder de link om de melding te maken.

Meldingsformulier UWV – vluchtelingen Oekraïne

Welke documenten heeft een vluchteling nodig?

Om te kunnen werken hebben vluchtelingen een document nodig waaruit hun verblijfsstatus als tijdelijke beschermde blijkt en een Burgerservicenummer (BSN). Dit wordt geregeld bij de gemeente waar de vluchteling zich (tijdelijk) inschrijft. Let op: dit kost tijd. Daarom geldt een overgangsperiode van 4 maart tot en met 30 mei 2022. Tijdens deze overgangsperiode geldt een vrijstelling voor alle Oekraïense vluchtelingen die hun nationaliteit aan de hand van documenten kunnen aantonen.

Klik hier voor meer informatie over de overgangsperiode.

Welke rechten heeft een vluchteling uit Oekraïne die in Nederland werkt?

Een vluchteling uit Oekraïne heeft dezelfde rechten als een Nederlandse werknemer. Bijvoorbeeld recht op een veilige werkplek, pauzes, vakantiedagen en het minimumloon. De Arbeidsinspectie controleert of bedrijven zich aan de regels houden.

Mag een vluchteling uit Oekraïne vrijwilligerswerk doen?

Ja, Oekraïense vluchtelingen mogen vrijwilligerswerk doen mits zij onder de Richtlijn tijdelijke bescherming vallen. Hiervoor is geen tewerkstellingsvergunning nodig, maar UWV toetst wel of het gaat om vrijwilligerswerk. De organisatie moet daarom een vrijwilligersverklaring aanvragen bij UWV. Deze verklaring is 3 jaar geldig en geldt niet voor 1 persoon, maar voor het soort vrijwilligerswerk.

Klik hier voor meer informatie over vrijwilligerswerk

Meest actuele informatie

Er wordt steeds meer duidelijk omtrent de regelgeving en uitdagingen waar men in de praktijk tegenaan loopt bij het in dienst nemen van een Oekraïense vluchteling.

Onderstaande links geven toegang tot de meest recente informatie of bieden andersoortige informatieve ondersteuning.

Rijksoverheid
Refugeehelp
EU Skills Tool

Praktische informatie m.b.t. het in dienst nemen van een Oekraïense vluchteling

Bankrekening openen

Informatie bankrekening

Zorgverzekering afsluiten

Op het moment dat een Oekraïense vluchteling gaat werken in loondienst, is een Nederlandse zorgverzekering een verplichting.

Zorgverzekeringslijn – informatie is in meerdere talen beschikbaar, waaronder Oekraïens.

Zorgvergelijker van Zorgwijzer

Vragen?

Heeft u nog vragen hierover? U kunt altijd contact met ons opnemen.