Financieel voordeel met 56-plussers

Datum: 13 december 2021

LKV

Werkgevers kunnen bij het in dienst nemen van een 56-plusser recht hebben op loonkostenvoordeel (LKV). Het gaat om een tegemoetkoming in de loonkosten voor ouderen en mensen met een arbeidsbeperking.

In deze tijden van krapte op de arbeidsmarkt kan het een goed idee zijn om een oudere werknemer aan te nemen. De werkgever kan dan aanspraak maken op het loonkostenvoordeel oudere werknemer (56 jaar en ouder). Het gaat om: € 3,05 per verloond uur en maximaal € 6.000 per kalenderjaar. De maximale termijn voor LKV is drie jaar.

Het LKV is een onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). De werkgever dient een aanvraag voor LKV binnen drie maanden nadat de werknemer in dienst is gekomen aan te vragen via de loonaangifte. Daarnaast moet de werknemer een doelgroepverklaring LKV aanvragen bij UWV of bij de gemeente.

Lees hier meer over LKV en check Talent uit Midden-Brabant voor beschikbare 56-plussers.

Het loonkostenvoordeel (LKV) is een belastingmaatregel ingevoerd per 1 januari 2018 en is bedoeld om de arbeidsparticipatie aan de onderkant van de arbeidsmarkt te stimuleren.