Geen zorgverzekeringsplicht Oekraïners

Datum: 4 juli 2022

Vanaf 1-7-2022 vallen ontheemden uit Oekraïne met een Burgerservicenummer onder de Regeling Medische zorg Ontheemden (RMO). Dit betekent dat zij geen zorgverzekeringspremie of eigen risico meer hoeven betalen.

De zorgverlener vindt het Burgerservicenummer van de ontheemde vanaf 1 augustus 2022 in de verzekeringsgegevens. Als een zorgverlener de ontheemde niet kan vinden in het declaratiesysteem, dan kan de factuur zonder meldnummer naar het CAK worden gestuurd. In dat geval is de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden (SOV) van toepassing.

Vanaf 1 augustus 2022 wordt niet gehandhaafd op de verzekeringsplicht voor ontheemden. Dat betekent dat werkende ontheemden vanaf 1 augustus geen zorgverzekering meer hoeven af te sluiten. Zij vallen dan onder de RMO. Zorgverzekeraars beëindigen de al afgesloten zorgverzekeringen per 1 augustus. Ontheemden ontvangen hierover een brief.

Ontheemden krijgen de optie aangeboden om de zorgverzekering te behouden. Let op: dit is vrijwel altijd een onaantrekkelijke keuze voor de ontheemde, omdat voor de RMO geen zorgpremie of eigen risico betaald hoeft te worden. Ook is het zorgpakket van de RMO ruimer dan het basispakket. Op het moment dat een ontheemde toch een zorgverzekering afsluit heeft hij/zij eventueel recht op zorgtoeslag.

De Achtergrond van deze wijziging ligt hem vooral in de veelal wisselende, kortdurende contracten van beperkte omvang en dit brengt complicaties met zich mee, namelijk het aan- en uitzetten van de zorgverzekering en zorgtoeslag.

Gevolg is in ieder geval dat het in aantrekkelijker wordt om parttime te gaan werken.