Gezocht: nieuwe Brabants Besten

Datum: 3 november 2023

Sinds 2014 worden mkb-ondernemers in Brabant vanuit de provincie Noord-Brabant benoemd tot Brabants Besten. Zij worden door de provincie gezien als koplopers op het gebied van leven lang ontwikkelen, inclusief werkgeverschap en/of sociale innovatie. In hun voorbeeldfunctie stimuleren zij andere Brabantse ondernemers om proactief in te spelen op economische, technologische, sociaal-culturele en demografische ontwikkelingen. Zo verbeteren we de kwaliteit van ondernemen en vergroten we de concurrentiekracht van Brabant.

In 2024 wordt het netwerk uitgebreid door nieuwe Brabants Besten te benoemen. De wervingsperiode hiervoor loopt van november t/m december 2023. In voorbereiding op de werving biedt de provincie Noord-Brabant u de kans om Brabantse mkb-ondernemers aan te dragen voor het predicaat Brabants Besten. Om benoemd te worden als Brabants Besten moet een ondernemer aan een aantal criteria voldoen.

Een Brabants Besten ondernemer is…
• Koploper op het gebied van leven lang ontwikkelen, inclusief werkgeverschap en/of sociale innovatie;
• Voortrekker in het delen van kennis, energie en perspectief;
• Directeur/eigenaar van een privaat mkb-bedrijf met positieve bedrijfsresultaten;
• Gevestigd in de provincie Noord-Brabant;
• Niet werkzaam in de sectoren zorg, onderwijs en zakelijke dienstverlening.

De provincie Noord-Brabant verwacht van een Brabants Besten ondernemer dat deze actief diens rol als ambassadeur vervult door andere ondernemers te inspireren, deel te nemen aan netwerkbijeenkomsten en inhoudelijk mee te denken op relevante vraagstukken. Benoemde mkb-ondernemers mogen het predicaat Brabants Besten dragen en krijgen het podium op verschillende provinciale kanalen en bijeenkomsten.

De deadline voor het aandragen ligt op vrijdag 17 november. Aandragen