Internetconsultatie: subsidieregeling ondersteuning werkgevers inzet statushouders

Datum: 21 maart 2024

Om werkgevers te ondersteunen bij het duurzaam in dienst nemen van statushouders biedt het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid (SZW) hen de mogelijkheid om daarvoor een subsidie aan te vragen. Deze subsidie is bedoeld voor extra begeleiding van statushouders op de werkvloer gericht op het verkleinen van de taal- en cultuurverschillen.

De subsidieregeling
De subsidie bestaat uit een bedrag van € 6.000 per statushouder met een maximum van vier statushouders per organisatie. Werkgevers kunnen dus per kalenderjaar voor maximaal € 24.000 subsidie aanvragen. Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet die ingezet worden voor activiteiten op de werkvloer gericht op het leren van de vaktaal en het bijbrengen van de cultuur van de organisatie. Deze subsidieregeling is een aanvulling op de bestaande (financiële) ondersteuning die werkgevers via de regionale Werkgeversservicepunten (waaronder WSP Midden-Brabant) kunnen krijgen bij onder andere de werving en selectie, opleiding en begeleiding van werkzoekenden (waaronder statushouders).

Voorwaarden voor subsidie
Om in aanmerking te komen voor subsidie moet een werkgever aan een aantal voorwaarden voldoen:
• De werkgever moet aangeven hoe de begeleiding wordt georganiseerd, hoe de (bedrijfs-) cultuur wordt bijgebracht en hoe de Nederlandse vaktaal op de werkvloer wordt geleerd;
• De werkgever moet opgeven voor welke statushouder(s) deze subsidie wordt gebruikt;
• De werkgever moet verklaren dat na de subsidieverlening de statushouder(s) een (leer)-arbeidsovereenkomst aangeboden krijgt of krijgen voor minimaal 20 uur per week voor de duur van ten minste één jaar.

We horen graag je mening!
We willen graag weten wat je van de regeling vindt. Heb je opmerkingen of aanvullingen? Laat het ons weten via de website Internetconsultatie.nl die op 20 maart van start gaat. Je hebt tot 19 april 2024 de tijd om te regeren op de concept subsidieregeling. Na het lezen en verwerken van alle opmerkingen passen wij waar nodig de regeling aan. Werkgevers kunnen van 2 tot en met 30 september subsidie aanvragen via de website Uitvoering van beleid SZW.

Meer informatie?
Meer informatie over de subsidieregeling vind je in de conceptregeling en de toelichting die bij de internetconsultatie zijn te vinden.