Landelijk WSP Gemeenten gelanceerd

Datum: 22 juli 2021

Landelijk werkgevers servicepunt

Het Landelijk Werkgeversservicepunt Gemeenten (Landelijk WSP) is gelanceerd. Voortaan kunnen ondernemers, werkgevers en de gemeenten hier terecht met al hun vraagstukken omtrent inclusief ondernemen op landelijk niveau.

Het Landelijk WSP ondersteunt landelijke werkgevers en gemeenten door ze met elkaar in contact te brengen. Zij maakt per werkgever een set van regio-overstijgende afspraken om mensen met een bijstandsuitkering duurzaam en betaald aan de slag te helpen. Het doel is steeds een aanpak te ontwikkelen die rekening houdt met de belangen en wensen van werkgevers. De gemeenten werken samen met UWV in 35 arbeidsmarktregio’s die elk hun eigen werkgeversservicepunt hebben. De afspraken met de landelijke werkgevers leiden via deze regionale werkgeversservicepunten tot veel lokale matches op werk. Grote werkgevers waarmee inmiddels afspraken lopen zijn bijv. Albert Heijn, ISS en Praxis. Het gaat om honderden arbeidsplaatsen per jaar die op deze manier ingevuld kunnen worden. De talenten van het onbenut arbeidspotentieel in heel Nederland staan hierbij centraal.

Inclusief ondernemen makkelijk maken op nationaal niveau
Het Landelijk WSP maakt inclusief ondernemen gemakkelijker voor werkgevers die gevestigd zijn in meerdere arbeidsmarktregio’s. Dit kan soms lastig zijn omdat afspraken en regelingen per gemeenten en regio kunnen verschillen bij het aannemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het Landelijk WSP verbindt de landelijke werkgever met de arbeidsmarktregio en fungeert als aanspreekpunt. Zo heeft een werkgever één aanspreekpunt en verzorgt Het Landelijk WSP de contacten met de arbeidsmarktregio’s en regionale WSP’s. Vervolgens zorgt het Landelijk WSP ervoor dat er één set met afspraken komt zodat landelijke werkgevers met gemak mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst kunnen nemen.

Meerwaarde voor alle betrokkenen
Door het voor werkgevers makkelijk te maken om tot regio-overstijgende afspraken te komen met de verschillende arbeidsmarktregio’s kunnen werkgevers beter invulling geven aan hun inclusieve HR-beleid en personeelsvraagstukken invullen, arbeidsmarktregio’s kunnen hun kandidaten bemiddelen naar werk en kandidaten hebben kans op duurzaam en betaald werk.

Het Landelijk WSP is het resultaat van een geslaagde pilot die 3 jaar geleden is gestart met financiering van het ministerie SZW. Landelijk werkgevers en gemeenten hadden behoefte aan één aanspreekpunt op het gebied van inclusief ondernemen op nationaal niveau. Met de dienstverlening van het Landelijk WSP is er concreet invulling gegeven aan deze wens. Het Landelijk WSP is structureel belegd in de regio Noordoost Brabant die als host op treedt namens 352 gemeenten in Nederland.

Ga voor meer informatie naar www.lwspgemeenten.nl of neem contact op uw WSP adviseur.

Tekst: www.lwspgemeenten.nl
Afbeelding: WSP Midden-Brabant