Landelijke samenwerking met Servauto

Datum: 6 mei 2021

Werken bij Total - Servauto

Er is een landelijke samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen UWV, gemeenten en Servauto Nederland B.V., onderdeel van Total Nederland N.V., om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gemakkelijker aan werk te helpen. Deze landelijke samenwerking is een uitbreiding van de al bestaande regionale samenwerking tussen Servauto, DITIS HR en WerkgeversServicepunt Groot-Amsterdam. De partijen zijn samengebracht door het Landelijke Werkgeversservicepunt en Schakelpunt Landelijke Werkgevers, dat arbeidsmarktregio’s ondersteunt bij de harmonisatie van de regelgeving en uitvoering van de Participatiewet.

Eerlijke kans op werk
“Iedereen verdient een eerlijke kans op werk en waar een wil is, is een weg. Het is belangrijk dat ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen krijgen, vandaar dat we onze krachten bundelen met UWV en gemeenten in alle arbeidsmarktregio’s waar Servauto actief is. Zo kunnen we op maatschappelijk verantwoorde wijze voorzien in onze personeelsbehoefte en mensen een betere toekomst geven. Medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn doorgaans enorm betrokken en blij om bij een team te horen. Die kans willen wij hen geven”, aldus Niels Tap, Directeur Servauto Nederland.

De stations van de Total Groep in Nederland zijn al jaren succesvol in het aanbieden van kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Jan Riedijk, Directeur HR van Total Nederland, zegt: “Het is ontzettend belangrijk dat iedereen een kans krijgt op een mooie toekomst. In het kader van ons diversiteitsbeleid, het zijn van een inclusieve werkgever en om op maatschappelijk verantwoorde wijze te voorzien in onze personeelsbehoefte, is deze landelijke samenwerking van Servauto met UWV en gemeenten nogmaals een bevestiging dat we er binnen ons bedrijf voor iedereen willen zijn.”

Mary van de Looij, adviseur Schakelpunt Landelijke Werkgevers is blij dat Servauto ervoor kiest een inclusieve werkgever te zijn. “We werken samen om zo veel mogelijk mensen uit de doelgroepen van gemeenten en UWV een kans te bieden op een duurzame, betaalde werkplek. Met de samenwerkingsafspraken heeft Servauto een vaste ingang bij de arbeidsmarktregio’s in Nederland.”

Regionale vacatures
Dankzij deze samenwerking komen werkzoekenden vanuit de Wajong, WW, bijstand, WIA of mensen die vallen onder de Participatiewet, beter in beeld en krijgen ze een eerlijke kans op werk. De vacatures voor de regionale projecten van Servauto Nederland in de regio Midden-Brabant lopen via WSP Midden-Brabant.

Tekst: WSP Midden-Brabant
Bron: Persbericht Total Nederland N.V. – 3 mei 2021 & Programmaraadjournaal 6 mei 2021
Afbeelding: Total Nederland N.V.