Loonkostensubsidie en loonkostenvoordeel, hoe zit dat?

Datum: 17 november 2023

We leggen het verschil uit tussen loonkostensubsidie en loonkostenvoordeel

Loonkostensubsidie en loonkostenvoordeel zijn twee verschillende subsidies. Ze gelden voor verschillende doelgroepen, maar worden vaak door elkaar gehaald. Wat is het verschil tussen loonkostensubsidie (LKS) en loonkostenvoordeel (LKV)? We hebben het hier voor je op een rijtje gezet.

Wat is loonkostensubsidie?

Loonkostensubsidie is een subsidie die werkgevers aan kunnen vragen bij een verminderde arbeidsproductiviteit van hun werknemer(s). Arbeidsproductiviteit gaat over de hoeveelheid werk dat iemand kan verzetten. Medewerkers met een arbeidsbeperking zijn vaak minder productief dan medewerkers zonder arbeidsbeperking. Zo ontstaat een verschil in arbeidsproductiviteit. Om dat verschil recht te zetten, kan de Loonkostensubsidie (LKS) worden ingezet. Is een medewerker minder dan 100% productief? Dan kan een werkgever een subsidie van maximaal 70% van het wettelijk minimumloon ontvangen. De zogenaamde loonwaardebepaling meet de arbeidsproductiviteit van een medewerker. De loonkostensubsidie kan worden aangevraagd bij de woongemeente van de medewerker. De gemeente betaalt de loonkostensubsidie ook uit.

Meer informatie over loonkostensubsidie kunt u vinden op de website van UWV.

Loonkostenvoordeel uitgelegd

Een werkgever die één of meer werknemers in dienst nemen heeft met een doelgroepverklaring, kan loonkostenvoordeel (LKV) krijgen. Werknemers met een doelgroepverklaring kunnen zijn: werknemers die ouder zijn (56+), werknemers met een arbeidsbeperking, werknemers uit de doelgroep van de Banenafspraak en arbeidsbeperkte werknemers die herplaatst worden. Als een werkgever een kopie van de ‘doelgroepverklaring LKV’ van een werknemer heeft, kan de werkgever het loonkostenvoordeel ontvangen. De werknemer vraagt de doelgroepverklaring LKV aan bij UWV. Als de werknemer onder de doelgroep oudere werknemers (56+) valt en een uitkering krijgt via de gemeente, dan vraagt de werknemer de doelgroepverklaring LKV aan via de gemeente. Verdere aanvraag loopt via de loonaangifte van de belastingdienst.

Meer informatie over loonkostenvoordeel kunt u vinden op de website van UWV.

De belangrijkste verschillen tussen loonkostensubsidie en loonkostenvoordeel

Loonkostensubsidie (LKS) en loonkostenvoordeel (LKV) hebben een vergelijkbare naam. Toch zijn ze niet hetzelfde. Eén verschil zit in de manier waarop het loon betaald wordt. Als je als werkgever loonkostensubsidie krijgt, betaal je het wettelijk minimumloon of het cao-loon. Het verschil tussen de loonwaarde en het minimumloon krijg je terug in de vorm van loonkostensubsidie. Het loonkostenvoordeel is niet afhankelijk van het minimumloon. De regeling vergoedt een deel van de loonkosten van een werknemer uit de doelgroep.

Een tweede belangrijk verschil is de maximale termijn. Aan Loonkostensubsidie zit geen maximale termijn. LKS  is alleen bedoeld voor werknemers met een ziekte of handicap die daardoor niet 100% arbeidsproductief zijn. Op loonkostenvoordeel heb je als werkgever – afhankelijk van de doelgroep – maximaal 3 tot 4 jaar recht.

De verschillen tussen LKS en LKV op een rijtje:

Loonkostensubsidie (LKS) Loonkostenvoordeel (LKV)
Werkgever ontvangt verschil tussen loonwaarde en minimumloon Werkgever krijgt een deel van de loonkosten vergoed
Geen maximale termijn aan LKS Maximaal 3 tot 4 jaar recht op LKV

Loonkostensubsidie of loonkostenvoordeel aanvragen?

Wil je als werkgever weten of je de regelingen kunt inzetten? Of wil je weten hoe je de LKS of LKV kunt aanvragen? Onze WSP-adviseurs vertellen je er alles over en geven je advies op maat! Neem contact op met één van onze WSP-adviseurs.