Mobiliteitsteams

Datum: 3 december 2020

Medewerkers UWV

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de arbeidsmarkt. Er verdwijnen banen, er verschuift werk, maar er ontstaat ook nieuw werk. Het kabinet wil de mensen die nu in onzekerheid verkeren de zekerheid geven dat ze aanspraak kunnen maken op passende begeleiding bij het zoeken naar dat nieuwe werk. Voor de mensen die net iets meer hulp nodig hebben dan de reguliere begeleiding, is er een nieuwe werkwijze met regionale mobiliteitsteams.

Dat is goed nieuws!… we zijn dan ook trots dat we in onze regio, Midden-Brabant, als een van de eerste met zo’n mobiliteitsteam starten. Hiermee bieden we hulp op maat, ongeacht of iemand bijvoorbeeld al een uitkering heeft. Het team gaat ook inwoners helpen die een baan hebben maar met werkloosheid worden bedreigd, zodat ze zo snel mogelijk van werk-naar-werk gaan. Daarnaast is er speciale aandacht voor zzp’ers, mensen uit de banenafspraak en jongeren. Ook biedt het team hulp op het gebied van schulden en scholing.

De teams zijn een mooie samenwerking tussen de vakbonden FNV, CNV & VCP, werkgeversorganisaties VNO-NCW Brabant Zeeland, MKB-Nederland & LTO Nederland, UWV, Leerwerkloket, WSP Midden-Brabant (Midden-Brabant), gemeenten (G4, G40, VNG en Divosa) Cedris, MBO Raad, NRTO, SBB en de ministeries van OCW en SZW.

Bron: Nieuwsszw.nl