NLWerktDoor

Datum: 24 april 2020

Tomatenplukker werk

De coronacrisis heeft onze arbeidsmarkt op z’n kop gezet. Het werk ligt in verschillende sectoren stil waardoor banen op het spel staan. Tegelijkertijd zijn er ook bedrijven die in deze moeilijke periode juist staan te springen om extra mensen, zoals de zorg, land- en tuinbouw of logistiek. Om vraag en aanbod op het gebied van personeel, diensten en materieel met elkaar te verbinden, is het online platform NLWerktDoor opgericht.

NLwerktdoor
Werkgevers kunnen met hun vraag naar personeel naar het platform NLwerktdoor.nl gaan. Het platform leidt de vraag van werkgevers door naar één van de 35 regionale WSP’s, welke vervolgens een match maakt tussen een openstaande vacature en mensen die recent werkloos zijn geraakt. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de uitzendbranche. In de regio Midden-Brabant kun je ook terecht op het regionale platform www.werk-samen.nl. Een website die voor en door ondernemers gemaakt is..

Perspectief op werk
Sinds 2019 werken publieke en private partijen in de 35 arbeidsmarktregio’s samen in het kader van Perspectief op Werk. In Perspectief op Werk staat optimale samenwerking op de arbeidsmarkt centraal. Met als doel dat iedereen op een plezierige manier kan werken, ook mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Het platform is een samenwerking van het Ministerie van SZW, OCW, VNO-NCW, Gemeenten, MKB Nederland, LTO Nederland, UWV, VNG, Divosa, vakbonden FNV en CNV, SBB, MBO Raad en private intermediairs.