Open hiring kan zich op eigen kracht bewijzen

Datum: 20 juni 2019

Open Hiring

Open Hiring is een grensverleggend concept van Greyston (New York) dat maatschappelijk ontwikkelaar Start Foundation onlangs op de Nederlandse arbeidsmarkt lanceerde. Bij Open Hiring melden mensen die een baan willen, zich rechtstreeks aan voor een vacature. Ze hoeven geen sollicitatiegesprek te voeren, opleiding, ervaring of arbeidsverleden telt niet mee. De enige eis is dat je denkt het werk aan te kunnen. Wie interesse toont, komt op een vacaturewachtlijst en zo gauw er een plek is, kan hij of zij aan de slag. MamaLoes in Goirle, een bedrijf in baby-artikelen, beet het spits af met het eerste Open Hiring-experiment. Dat bleek aan te slaan; in twee weken tijd hadden zich honderd werkzoekenden aangemeld. Chain Logistics, een logistiek dienstverlener in Uden, volgde snel daarop. Voor een derde, vierde en vijfde pilot worden de contracten binnenkort ondertekend.

Werkgevers Service Punt (WSP) Midden-Brabant volgt de pilot met Open Hiring bij MamaLoes op de voet. Het is een disruptieve methode, die breekt met alles wat gangbaar is op de arbeidsmarkt. WSP-manager Saskia de Kort hoopt niettemin dat het experiment zich op grote schaal gaat bewijzen en wil daar een deel van de extra subsidie die op komst is, voor inzetten. “Waar zijn werkgever en werknemer het meest bij gebaat? Dat is de vraag waar het om gaat.”

Met grote interesse kijkt Saskia de Kort, Regionaal Operationeel Manager van het Werkgevers Service Punt (WSP) in Midden-Brabant naar de eerste pilot met Open Hiring bij MamaLoes in Goirle. “Het is een mooie, nieuwe manier om mensen aan het werk te krijgen. Wat kunnen we ervan leren? Opvallend is dat er honderd mensen hebben ingetekend op de twee vacatures die MamaLoes open heeft gesteld voor Open Hiring. Dat is een flink aantal. Wie zijn die mensen, zitten daar gegadigden tussen die ook bij het WSP over de vloer komen? We zijn erg benieuwd naar hun ervaringen.”

De Kort heeft niet meteen een verklaring voor het grote aantal kandidaten op de wachtlijst. “Het gaat om banen die we bij het WSP vaker voorbij zien komen en waar werkzoekenden niet altijd voor in de rij staan. Wat triggert deze mensen? Kennelijk toch dat er geen sollicitatiegesprek verplicht is. De volgende pilots moeten dit duidelijker maken.” WSP Midden-Brabant heeft zich in de aanloop naar de eerste pilot met Open Hiring bewust afzijdig gehouden. “We hebben cliënten niet gewezen op de mogelijkheid dat ze zich konden inschrijven bij MamaLoes. In het ongunstigste geval saboteer je daarmee de proef. Daarom hebben we ook geen flyers bij ons opgehangen. Het concept kan zich op eigen kracht bewijzen. Dat lukt het best als het WSP daar geen actieve rol in speelt. We faciliteren de pilot op andere wijze. Meteen bij aanvang hebben we een contactpersoon aangesteld waar de life-coach die door Start Foundation bij MamaLoes is geplaatst, een beroep op kan doen. Deze persoon treedt op namens alle betrokken overheidsinstanties. Eventuele problemen of belemmeringen kunnen daardoor snel worden opgelost.”

De operationeel manager hoopt dat Open Hiring goed uit de verf komt. Ook als daardoor de rol van het WSP als arbeidsbemiddelaar wordt uitgehold. “Waar zijn werkgever en werknemer het meest bij gebaat? Dat is de vraag waar het om gaat. Als Open Hiring op grote schaal aanslaat, bereikt je een ultiem resultaat. We hebben bij het ministerie een aanvraag lopen voor extra subsidie in het kader van ‘Perspectief op werk’. Dat geld willen we deels inzetten voor life-coaches. Zodat het voor meer ondernemers interessant wordt om een experiment met Open Hiring te beginnen.”

Over het programma Open Hiring™ | Een baan zonder sollicitatiegesprek

Start Foundation is als maatschappelijk ontwikkelaar continu op zoek naar nieuwe mogelijkheden om aan een arbeidsmarkt te bouwen waarin iedereen meedoet. Het Amerikaanse bedrijf Greyston biedt al 35 jaar via Open Hiring werk aan mensen die het moeilijkst aan een baan kunnen komen. Greyston en Start Foundation zijn een samenwerking aangegaan om Open Hiring te vertalen naar de Nederlandse situatie. Via het programma Open Hiring wordt de haalbaarheid in Nederland onderzocht en in de praktijk bij bedrijven getest. Met het uiteindelijke doel om ook in Nederland kansen te creëren voor mensen die blijvend worden uitgesloten op de arbeidsmarkt. Voor meer informatie zie openhiring.nl.