Pilot Praktijkleren van start in Tilburg

Datum: 29 januari 2020

Praktijkleren sbb textielindustrie

De gemeente wil dat iedereen mee kan doen en zijn of haar talenten kan blijven ontwikkelen. Ook de arbeidsmarkt vraagt dat medewerkers zich blijven bijscholen. Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Zo zijn er in Tilburg inwoners die geen startkwalificatie bezitten. Bijvoorbeeld omdat ze niet mee konden komen op school, of als vluchteling hierheen zijn gekomen. In Tilburg willen we onderzoeken of leren in de praktijk met een praktijkverklaring een manier is om het perspectief op (duurzaam) werk voor deze werkenden en werkzoekenden te vergroten. Op 28 januari ondertekenden de gemeente, ROC Tilburg, Helicon en de Rooi Pannen een convenant tot samenwerking hiervoor.

Talentontwikkeling op de werkvloer
“Juist voor de inwoners die geen startkwalificatie hebben is het van belang dat ze leren (weer) leuk vinden en gemotiveerd worden om dit op een andere manier te doen. Deze pilot biedt ons de kans om dit vorm te geven samen met drie mbo-scholen”, aldus Esmah Lahlah. “Ook werkgevers zijn van groot belang bij deze pilot, omdat zij werknemers kunnen laten deelnemen en nieuwe werknemers op een leerwerkplek kunnen laten instromen. Er zijn al veel SBB leerbedrijven in deze regio en de mbo-scholen bieden diverse mogelijkheden om Praktijkleren in verschillende branches toe te passen. Waar nodig, zetten we nieuwe instrumenten in zoals een oriëntatieweek met Virtual Reality en de inzet van een lifecoach.” Het doel is om in 2020 75 deelnemers met succes een traject te laten afronden.

Nieuwe manier van leren en werken
Voor inwoners zonder startkwalificatie is er weinig tot geen aanbod vanuit het publieke mbo-onderwijs. De leerroutes die worden aangeboden zijn op mbo niveau 2 of hoger. Praktijkleren is de eerste vorm van een ‘leven lang leren’ op mbo niveau 1. Het doel is om deze samenwerking in 2021 definitief in te voeren.

Achtergrond praktijkleren
Sinds 2015 zijn er goede ervaringen opgedaan met Praktijkleren, onder meer met de ‘Borisaanpak’ waarin jongeren uit het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs een praktijkverklaring kunnen halen als zij bepaalde werkprocessen beheersen. Met de pilot onderzoeken we of een vergelijkbare praktijkroute werkt voor een bredere doelgroep. Deze pilot wordt met ondersteuning van SBB en de Programmaraad uitgevoerd.

 

Flyer pilot Praktijkleren

Bron afbeelding: SBB