Regio in Beeld 2020

Datum: 29 oktober 2020

Regio Midden-Brabant in beeld werk

Voor alle 35 arbeidsmarktregio’s in Nederland is er ‘Regio in Beeld’ verschenen. In deze publicatie wordt o.a. uitgebreid stilgestaan bij de coronacrisis en de effecten hiervan op het aanbod van en de vraag naar arbeid in de arbeidsmarktregio. Daarnaast komt de arbeidsmarktpositie van arbeidsbeperkten aan bod.

Regio in Beeld geeft u per regio inzicht in de kansen en knelpunten voor werkzoekenden en werkgevers. Daarnaast geeft het informatie over beschikbare banen, vacatures en onbenut arbeidspotentieel.

Regio_in_Beeld_2020_MiddenBrabant