Regionaal Mobiliteitsteam helpt door corona getroffen bedrijven en zzp’ers

Datum: 25 mei 2021

Regionaal mobiliteitsteam - man in vrachtwagen

Werkgevers die mogelijk in de knel komen door de coronacrisis worden sinds kort proactief benaderd door het Regionaal Mobiliteitsteam Midden-Brabant (kortweg RMT). Het RMT neemt, samen met Station88, WSP Midden-Brabant en betrokken afdelingen van de gemeenten, contact op met bedrijven en zzp-ers om te kijken welke hulpvragen daar leven als gevolg van de coronacrisis en helpt hen zo nodig bij het aanpakken daarvan. Het RMT is een tijdelijke aanvulling op de bestaande dienstverlening aan bedrijven en zzp-ers.

Het RMT is een deskundig team dat sinds begin april extra ondersteuning geeft aan mensen die door de coronacrisis hun werk verloren of dreigen te verliezen. Het proactief benaderen van bedrijven en zzp’ers uit de regio wordt daar aan toegevoegd en is een eerste stap in zware tijden, waarbij het luisterend oor en concrete acties voorop staan. In de periode tot oktober 2021 zal er voornamelijk contact worden opgenomen met bedrijven uit de meest getroffen sectoren zoals horeca, leisure, cultuur, catering en detailhandel gebeld.

Mogelijkheden voor werkgevers
Wanneer een organisatie door de coronacrisis is getroffen, is het belangrijk dat hierop wordt geanticipeerd en dat er al stappen worden genomen voordat werknemers hun baan verliezen. Daarom kunnen werkgevers al in een vroeg stadium hulp krijgen van het RMT. Zo kan er een ondernemersadviseur ingeschakeld worden om samen met de werkgever de situatie in kaart te brengen of een loopbaanadviseur om voorlichting te geven aan de werknemers.

Doelgroep
Frans Kokke is kwartiermaker bij het RMT en geeft aan dat het RMT niet voor iedereen is. “De doelgroep waar wij ons op richten zijn de mensen waarvan je verwacht dat ze niet makkelijk aan een baan zullen komen. Deze mensen moeten goed en intensief begeleid worden en daar zetten we ook extra op in om dat voor elkaar te krijgen. Het gaat hier dus niet om de mensen die goed opgeleid zijn, een goede arbeidspositie hebben en overal weer aan de slag kunnen. We hebben het over de mensen die moeilijk aan een baan kunnen komen. We denken dat de helft van de mensen die op dit moment als gevolg van de coronacrisis werkloos zijn of worden, tot de doelgroep zouden kunnen behoren.”

WSP adviseur Silvia Bekkers is aangesloten bij het RMT. Zij wordt al vroeg in het traject betrokken om te kijken wat realistisch is, zowel voor de werkgever als voor de werknemer(s). “Doordat wij contact hebben met alle aangesloten organisaties in de regio, weten we de weg en kunnen we werkgevers en werknemers in de juiste richting te zetten en met elkaar verbinden. We geven informatie en kunnen warm doorgeleiden naar de juiste plek binnen de aangesloten organisaties. Wanneer er door de coronacrisis ontslag dreigt voor werknemers, dan helpen we, en als er personeel nodig is dan kunnen wij mensen naar die vacatures toe leiden. Wij hebben een goed beeld van wat er op korte termijn beschikbaar komt en waar mensen duurzaam geplaatst kunnen worden”, vertelt Silvia.

Eerste successen
Ook al is het RMT pas recent van start, er zijn al een paar mooie voorbeelden om te delen. Silvia vertelt. “Laatst spraken we een toeleverancier van de horeca die NOW had aangevraagd en afscheid moest nemen van een aantal medewerkers. Een Customer Service Medewerker meldde zich aan bij het RMT. Uit de gesprekken kwam naar voren dat ze graag in de zorg wil werken en uit de competentietest bleek ook dat ze aansluit op de zorg. Inmiddels volgt zij een BBL-opleiding waarin ze leren en werken in de zorg combineert en van waaruit ze door kan stromen naar een baan in de zorg.

Een ander voorbeeld is een faillissement van een bedrijf ten gevolge van corona. Deze werknemers hadden zich aangemeld bij het RMT. Voor een deel van de groep is er een Nederlandse taalcursus ingezet om hun arbeidsmarktpositie te versterken. Dit hebben we in samenwerking gedaan met het Leerwerkloket Midden-Brabant.”

Van werk naar werk
Op dit moment is de problematiek nog niet zo groot door alle steunmaatregelen, maar dit is ook een voorbereiding voor als de overheidssteun weg gaat vallen. De oproep vanuit het RMT aan werkgevers is om gebruik te maken van de mogelijkheid om zo vroeg mogelijk hulp in te schakelen om mensen naar ander werk te helpen. Van werk naar werk. Dat werkt namelijk beter dan eerst naar de WW en dan naar werk.

De arbeidsmarktregio Midden-Brabant is een van de eerste regio’s met een RMT, dat moet bijdragen aan een betere aansluiting van vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt. Leren en werken is voor het RMT een belangrijk aandachtspunt; de nieuwe arbeidsmarkt vraagt immers van iedereen om zich te blijven ontwikkelen.

RMT Midden-Brabant
In het RMT Midden-Brabant werken werkgeversorganisaties, vakbonden, gemeenten, UWV en onderwijs samen, met vele andere partners uit de regio. Het RMT biedt persoonlijke, intensieve, onafhankelijke hulp en begeleiding aan mensen die dat nodig hebben bij het vinden van ander of nieuw werk. Dat kan al voordat iemand in een uitkering belandt. Zo nodig regelt de begeleider van het RMT extra voorzieningen, zoals testen, onderzoeken, loopbaanactiviteiten of scholing.

Meer weten of hulp nodig? Neem contact op met één van onze adviseurs en wij gaan samen met het RMT kijken wat we voor u kunnen betekenen.

 

Tekst: WSP Midden-Brabant
Afbeelding: RMT Midden-Brabant