Ruim 70 trajecten richting werk voor psychisch kwetsbaren

Datum: 24 november 2022

Hoofdzaak WerkPsychische kwetsbaarheid

Regio Midden-Brabant, november 2022

Het doel

Meer mensen met een psychische kwetsbaarheid duurzaam en betaald aan het werk. Dat is het doel van het project Hoofdzaak Werk van het convenant Sterk door Werk. Afgesproken is om 100 begeleidingstrajecten per jaar in alle 35 arbeidsmarktregio’s in 2023 te realiseren. In het project werken gemeenten, zorgverzekeraars, UWV, de Nederlandse ggz en werkgevers met arbeidsmarktregio’s samen om de doelen te bereiken. Hoofdzaak Werk ondersteunt de regio’s met het inrichten van een zelflerend, duurzaam uitvoerbaar en structureel bekostigd proces.

Met wie

  • Projectleider : John Verstappen
  • Procesregisseur : Kristel Kepers
  • 4 werkgroepen : Casuïstiek / Coördinatie / Monitoring / GGZ-WSP

Regio Midden-Brabant is koploper

Door AVG maatregelen blijft een exacte telling bij de diverse instanties een uitdaging, maar inmiddels lopen in onze regio ruim 70 trajecten richting werk (met en zonder inzet van IPS).

Vanuit de werkgroepen is aandacht voor casuïstiek, maar ook voor de inzet van acties richting werkgevers, collega professionals en psychisch kwetsbare werkzoekenden.
Gezien de huidige dynamiek op de arbeidsmarkt, haken we natuurlijk zoveel mogelijk aan bij reeds ingezette acties vanuit WSP en organiseren we voor werkgevers geen aparte bijeenkomsten. Om hiervan 2 voorbeelden te noemen: bij de online werkgeverspitches sluiten inmiddels ook arbeidscoaches aan en banenmarkten worden bezocht door werkzoekenden onder begeleiding van hun GGZ-arbeidscoach.

Na een landelijke bijeenkomst -oktober 2022- konden we in ieder geval concluderen dat we hier in Midden-Brabant bij de koplopers horen qua aanpak!

Praktijkverhaal: in overleg met een werkgever dankzij WSP

Hoogste tijd om ook met enige regelmaat de mooie opbrengsten van onze regionale samenwerking bij u in beeld te brengen!

Nicole Elblidy-Eckenbach, GGZ-Breburg, Studie- en Arbeidscoach – Werken & Leren Tilburg:

Een aantal maanden geleden heb ik een presentatie van WerkgeversServicePunt (WSP) Midden-Brabant bijgewoond middels Teams. De presentatie ging over wie WSP is en wat zij doen. Een soort kennismaking. Tijdens dit overleg was er ook ruimte voor het inbrengen van casussen. Ik heb toen een casus ingebracht en aangegeven waar ik tegenaan liep. Er werd actief meegedacht en na deze presentatie ben ik ook in contact gebleven met WSP. WSP heeft meerdere opties en werkgevers aangedragen, en heeft hierin ook het voortouw genomen. Helaas is er niets concreets uit voortgekomen. Echter vind ik het netwerken en met elkaar meedenken ook van grote meerwaarde. De samenwerking verliep prettig. Daarnaast heeft WSP recent geleden nog een Werkgeverspitch georganiseerd. De werkgever uit deze pitch, Syncreon, is erg in de smaak gevallen bij mij en meerdere cliënten die ik coach. We zijn nu in overleg met deze werkgever om te kijken of we wat voor elkaar kunnen betekenen. Zonder deze pitch was ik niet op de hoogte geweest van dit bedrijf, en door de samenwerking in de vorige casus is mijn netwerk gegroeid! @WSP Thanks for the Tips! 😊”