Werkgevers tevreden over dienstverlening WSP

Datum: 27 april 2021

NPS najaar 2020 infographic

Het percentage werkgevers dat WSP Midden-Brabant zou aanbevelen aan collega’s of zakelijke relaties is 90. Daarmee scoort onze regio hoger dan het landelijk gemiddelde (87). Dit blijkt uit de recente NPS-meting over het najaar van 2020.

Wat is de NPS?
NPS staat voor Net Promotor Score. De NPS meet in hoeverre een bedrijf door klanten wordt aanbevolen. De score wordt berekend op basis van het antwoord (score 10 – zeker wel, score 0 – zeker niet) op de volgende vraag:

“In hoeverre zou u WerkgeversServicepunt Midden-Brabant aanbevelen aan collega’s of zakelijke relaties?”

De daadwerkelijke NPS-score is het percentage promotors (cijfer 8, 9 of 10) minus het aantal detractors (cijfer 0-5). De passives (cijfer 6 en 7) worden niet meegenomen in de berekening. De score kan variëren van -100 tot +100

Onderzoeksvraag
Eén van de speerpunten van de werkgeversdienstverlening is het breed ondersteunen van werkgevers bij inclusief werkgeverschap. Daarnaast investeren we in het opbouwen en borgen van duurzame relaties met werkgevers. De NPS-score is een indicatie voor klanttevredenheid en klantloyaliteit. Om dit te meten is de volgende onderzoeksvraag gesteld: In welke mate bevelen werkgevers het WSP aan op basis van hun ervaring met contactmomenten en wat zijn aanknopingspunten om de dienstverlening te verbeteren? De uitkomst van dit onderzoek wordt gebruikt om diensten te verbeteren en aan te laten sluiten bij de wensen van de werkgevers.

Werkgevers zijn meer geneigd om hun WSP aan te bevelen
De gezamenlijke NPS score van de verschillende WSP’s is 87, een zeer positieve score. Hoewel de WSP’s tijdens vorige metingen ook steeds positief zijn beoordeeld, zijn werkgevers deze meting significant meer geneigd om hun WSP aan te bevelen.

Werkgevers zijn tevreden over de kandidaten en de adviseurs
Over het algemeen zijn werkgevers tevreden over de aangeboden kandidaten. Ook waarderen ze de inhoudelijke kennis van adviseurs. Verder noemen werkgevers adviseurs betrokken, vriendelijk, meedenkend en duidelijk. Het contact met adviseurs ervaren werkgevers als prettig om dat het snel, proactief en persoonlijk is.

Werkgevers noemen verschillende verbeterpunten
Hoewel werkgevers over het algemeen tevreden zijn over de kandidaten, zijn sommigen op zoek naar meer geschikte kandidaten. De kwaliteit van kandidaten valt soms tegen, bijvoorbeeld omdat kandidaten niet gemotiveerd zijn of niet over de juiste competenties beschikken. Werkgevers stellen voor om kandidaten beter te screenen en ongemotiveerde kandidaten uit de database te halen om teleurstelling te voorkomen. Ook raden ze aan kandidaten een opleiding te laten volgen.

Daarnaast zouden werkgevers graag proactief benaderd willen worden door adviseurs met CV’s van geschikte kandidaten, ook wanneer ze geen specifieke vacature open hebben staan. Wat betreft de database met kandidaten geven werkgevers aan dat deze gebruiksvriendelijker en actueler kan. Sommige werkgevers willen zelf graag toegang tot (anonieme) profielen van kandidaten. Tot slot geven werkgevers aan dat de WSP’s de risico’s die samengegaan met het aannemen van personeel kunnen verminderen. Denk bijvoorbeeld aan regelingen rondom ziekte-uitval.

Naast het aanleveren van kandidaten, worden werkgevers door de WSP’s ook graag op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt. Verder vinden werkgevers het belangrijk dat de bekendheid van de WSP’s wordt verhoogd. Dit omdat werkgevers het gevoel hebben dat de WSP’s ook van meerwaarde kunnen zijn voor andere werkgevers. Ze geven aan dat de zichtbaarheid op het moment vrij laag is. Tenslotte blijkt uit het onderzoek dat werkgevers het waarderen als ze adviseurs, als dat weer mogelijk is, ‘in het echt’ kunnen zien en vinden ze het fijn om tijdens het zoekproces goed op de hoogte gehouden te worden van de vorderingen.

Tekst: WSP Midden-Brabant
Bron: Ruigrok NetPanel in opdracht van UWV, 2021
Afbeelding: Ruigrok NetPanel in opdracht van UWV, 2021