Werkgeverstevredenheid Midden-Brabant

Datum: 2 september 2021

Werkgeverstevredenheidsonderzoek 2021

Van 8 tot 24 september wordt er in alle arbeidsmarktregio’s een werkgeverstevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Met dit jaarlijks terugkerend onderzoek wordt, zowel landelijk als regionaal, getoetst hoe werkgevers de dienstverlening van WSP ervaren.

WSP Midden-Brabant investeert in het opbouwen en borgen van duurzame relaties met werkgevers. Daarvoor is het verkrijgen van feedback van onze relaties van groot belang. Op basis van de onderzoeksresultaten gaan we onze dienstverlening verder ontwikkelen en optimaliseren en kunnen we ervoor zorgen dat deze zo goed als mogelijk aansluit bij de wensen van werkgevers in onze regio.

Dus krijg je een uitnodiging voor het onderzoek?
Doe mee met het onderzoek voor een nóg betere werkgeversdienstverlening in Midden-Brabant!