Taalvaardige medewerkers met de Tel mee met Taalsubsidie

Datum: 24 november 2022

Wilt u uw medewerkers taalvaardiger maken?

Taalvaardige medewerkers zijn heel belangrijk voor klantcontacten, veiligheid op de werkvloer, doorgroeimogelijkheden en duurzame inzetbaarheid. Medewerkers voor wie Nederlands niet de moedertaal is, of medewerkers die graag hun digitale vaardigheden willen verbeteren, kunnen hier wel wat hulp bij gebruiken.

Van 1 januari tot en met 28 februari 2023 kunnen werkgevers weer gebruik maken van de Tel mee met Taalsubsidie. Kijk voor meer informatie op: www.telmeemettaal.nl.

De school voor Educatie en Inburgering van ROC Tilburg helpt u graag met het vaardig maken van uw medewerkers. Zij bieden cursussen Nederlands, rekenen en/of digitale vaardigheden op maat aan, die worden verzorgd door ervaren en bevoegde vakdocenten.

Mocht u meer informatie wensen of wilt u even overleggen, dan kun u altijd geheel vrijblijvend contact opnemen: ROC-school voor Educatie en Inburgering, Gershwinstraat 10, Tilburg, Tel: 088- 2935599. Of mail naar: mhemrica@ncvbbedrijfsopleidingen.nl