Privacystatement

Privacyverklaring WerkgeversServicepunt Midden-Brabant

Privacymissie

Bij het WerkgeversServicepunt (WSP) Midden-Brabant is gegevensbescherming een topprioriteit. Wij zijn transparant over wat we verzamelen, waarom we dat doen en wat ermee gebeurt. Gemeenten verstrekken gegevens van hun inwoners en zowel zij als betrokkenen moeten vertrouwen in ons kunnen hebben. Wij behandelen mensen met respect en zullen dat vertrouwen niet beschamen. Veiligheid is een van onze hoogste prioriteiten. Onze medewerkers zijn deskundig en zorgen, dat er zeer zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. WSP Midden-Brabant is een samenwerkingsverband van UWV, Diamant Groep, Leerwerkloket Midden-Brabant, Baanbrekers en de gemeenten Tilburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Dongen, Gilze-Rijen, Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk. Zij hebben afgesproken dat WSP Midden-Brabant voor hen diensten uitvoert voor mensen die een uitkering hebben.

Privacyprotocol

U heeft er recht op dat WSP Midden-Brabant zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaat. Wij verzamelen en gebruiken alleen die persoonsgegevens die wij nodig hebben om u van dienst te zijn of om een wettelijke taak uit te voeren.

Welke persoonsgegevens

Als inwoner van de aangesloten gemeenten hebben of krijgen wij van uw gemeente of vanuit een landelijke registratie al gegevens van u, of u verstrekt ons via een formulier op onze website, via e-mail of telefonisch gegevens. Het gaat dan om contactgegevens, om gevoelige gegevens (bijvoorbeeld uw BSN -nummer of financiële informatie), uw CV, arbeidsvermogen en competenties, een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), en soms, en alleen als dat echt nodig is, bijzondere gegevens (bijvoorbeeld over uw gezondheid). Van bedrijven die vacatures kunnen hebben voor onze doelgroepen verwerken wij de contactgegevens.

Waarom en waarvoor mogen we uw gegevens gebruiken

De gemeente mag uw gegevens alleen verzamelen en gebruiken als dat volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is toegestaan. Wij verwerken slechts die gegevens waar het gaat om taken die wij namens de gemeente moeten uitvoeren of omdat u ons via de gemeente of direct een bepaald verzoek heeft gedaan. Dus bijvoorbeeld de registratie wie u bent en waar u woont, om u te kunnen bereiken. Maar het kan ook zijn dat u ons bijzondere gegevens verstrekt, bijvoorbeeld als u passend werk zoekt en een beperking heeft. Als de verwerking van uw gegevens is gebaseerd op uw toestemming, dan kunt u die altijd intrekken; dat kan echter betekenen dat we een bepaalde dienst niet kunnen uitvoeren.

Delen met anderen

Het kan zo zijn dat uw gegevens naar anderen gaan om taken te kunnen uitvoeren. Dat zijn o.a. het UWV voor het Werkgeversservicepunt of de werkgevers waar wij mee samenwerken. Maar dat gebeurt alleen in het kader van een taak waarvoor WSP Midden-Brabant een dienstverleningsovereenkomst heeft afgesloten met uw gemeente. Ook hiervoor geldt dat het moet zijn toegestaan volgens de AVG.

Kinderen onder de 16

Voor het verzamelen en verwerken van de gegevens van kinderen jonger dan 16 jaar moet de AVG de grondslag bieden. Die kan echter niet zijn gebaseerd op toestemming, tenzij die komt van ouders of voogd.

Niet meer dan nodig en niet langer bewaren dan moet

WSP Midden-Brabant bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Uw gemeente, of WSP Midden-Brabant namens uw gemeente, zorgt dat uw gegevens juist zijn en als dat nodig is worden gecorrigeerd. Als ze niet langer nodig zijn worden ze verwijderd of anoniem gemaakt. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Zie: privacy rechten. Waar het gaat om taken die wij namens uw gemeente doen, is zij verantwoordelijk en kunt u zich tot uw gemeente wenden.

Beveiliging

WSP Midden-Brabant neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@wspmiddenbrabant.nl.

De wet is de basis

Per 25 mei 2018 is AVG van toepassing. Deze wet zorgt ervoor dat in de Europese Unie de persoonsgegevens op gelijke manier worden beschermd. De AVG stelt ook meer eisen aan degenen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw persoonsgegevens en geeft u meer rechten.

Klachten

WSP Midden-Brabant wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Uw websitebezoek

Om websites goed te laten functioneren worden als u onze website bezoekt kleine tekstbestandjes gemaakt, zogenoemde cookies. Die cookies bevatten o.a. informatie over welke pagina’s u bezoekt, maar geen persoonsgegevens.

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door het WSP Midden-Brabant te allen tijde worden gewijzigd, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website van WSP Midden-Brabant gepubliceerd zijn.

Met deze verklaring willen we u informeren hoe het WSP Midden-Brabant omgaat met persoonsgegevens die zij verkrijgt en verwerkt. Hebt u vragen over privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens? Neem contact op met de FG (Functionaris Gegevensbescherming) van uw gemeente.

Contact

De contactgegevens van WSP Midden-Brabant zijn: Gebouw UWV/Gemeente Tilburg, Burgemeester Brokxlaan 1680, 5000 AH Tilburg. Telefonisch bereikbaar via een van de adviseurs van het WSP Midden-Brabant.