Elf nieuwe Harrie’s kunnen een fijne werkplek bieden aan een statushouder

Datum: 30 april 2024

Alle collega’s van WSP Midden-Brabant feliciteren de elf deelnemers met het behalen van hun certificaat ‘HARRIE helpt statushouders’!

Deelnemers:

Astrid van Engelenvan La Place / Vermaat; Chris Stakenburg van Just Clean Bedrijfsdiensten BV; Felix Duijkers van Van der Velden Rioleringsbeheer; Brenda van den Eijnden en Madelief Rijnders van Gom; Monique Remmers van WSD Groep; Mirjam Lambert van LEVgroep, Jochem Westerlaken van Randstad; Will Hoeben en Margo Rave van Plan op maat; Khalid El-Kouazi van Weener XL.
CNV Jongeren Harrie Helpt trainers: Nourice Akten en Marieke van Andel

De Harrie Helpt Statushouders-training is een relatief nieuwe training die werknemers opleidt tot de ideale collega van mensen met een extra ondersteuningsbehoefte vanwege een andere culturele achtergrond en/of taalbarrière. Harrie is namelijk: Hulpvaardig, Alert, Realistisch, Rustig, Instruerend en Eerlijk. Door collega’s te helpen als Harrie vergoot je hun kans om succesvol te participeren op de werkvloer. Tijdens de training krijgen deelnemers informatie, theorieën, praktijkvoorbeelden en tools om hen te helpen bij de begeleiding. Daarnaast is er veel ruimte om ervaringen, ideeën en oplossingen uit te wisselen.

Gesprek over cultuurverschillen

De cultuurboom is één van de tools die wordt besproken tijdens de cursus. Het is een format dat je samen kunt invullen. Het kan een aanzet zijn om het betere gesprek met elkaar aan te gaan. Margo: ‘Het kan helpen om elkaar beter te begrijpen. Waar komt de ander vandaan. Waar kom jezelf vandaan. Wat zijn de verschillen en hoe overbrug je die’. Felix: ‘Er is een verschil tussen een ik- en wij-cultuur. Als Nederlanders zit je toch heel erg in een ik-cultuur. Er is bijvoorbeeld een verschil in hoe met hiërarchie wordt omgegaan. Zo verwachten veel statushouders niet dat ze gewoon naast hun leidinggevende mogen gaan zitten’.

Taalachterstand

Astrid: ‘Wij hebben in Roermond 25 procent mensen uit de doelgroep in dienst. Laatst hadden we heel veel Oekraïense mensen in dienst genomen. In het begin liepen we erg tegen de taal aan. Wij hebben verschillende acties ondernomen. We hebben Oekraïense medewerkers die een beetje Nederlands of Engels konden al onze La Place recepten laten vertalen. En we hebben een taalcursus aangeboden waarin de meest gestelde vragen en antwoorden die binnen ons restaurants voorkomen aan bod kwamen. De gemeente ondersteunde ons bedrijf bij het taalonderwijs. Dat was heel fijn. En de Oekraïners vonden het fijn dat ze zich beter verstaanbaar konden maken’.
Sommige statushouders leren perfect Nederlands, maar andere hebben daar meer problemen mee. In dat geval kan goed genoeg ook ok zijn. Margo: ‘Wij hebben een man in dienst die heel slecht Nederlands spreekt. Je denkt dat hij niet goed is geïntegreerd, maar veel gaat wel goed: hij komt op tijd naar het werk, doet zijn werk goed, gaat naar een duikcursus. Hij doet echt zijn best. Mijn mening is: geef die man af en toe een complimentje en wees tevreden en dankbaar voor hoe het gaat’.

Nieuw in het bedrijf

Hoe geef je een statushouder een warm welkom en leuke introductie in het bedrijf? ‘Wij laten de nieuwe medewerkers een onboarding filmpje zien waarin wij uitleg geven over ons bedrijf’ , vertelt Astrid. Naast een formele introductie is het ook belangrijk de nieuwe medewerkers te informeren over de gewoontes en gebruiken binnen het bedrijf. Madelief: ‘Het is belangrijk om de ongeschreven regels en de bedrijfscultuur te bespreken met de nieuwe medewerker. Ongeschreven regels zijn overal anders. Je kan bijvoorbeeld een rondje door het bedrijf gaan wandelen om dat te bespreken’.

Kent je organisatie diverse culturele achtergronden, heb je iemand in dienst met een vluchtverleden of is een collega een statushouder, of ben je van plan iemand aan te nemen? Geef jezelf of je werknemer op voor een door WSP Midden-Brabant bekostigde training! Meer informatie en aanmelden