Harrie’s zorgen voor inclusiviteit

Datum: 20 juli 2021

Harrie training effect

Uit kwalitatief onderzoek door studenten van Fontys Hogeschool blijkt dat Harrie’s binnen een organisatie kunnen zorgen voor diversiteit, inclusiviteit en een beter profiel op de arbeidsmarkt. HARRIE staat voor: Hulpvaardig; Alert; Realistisch; Rustig; Instruerend en Eerlijk en is dé ideale collega-werknemer die begeleiding op de werkvloer geeft aan werknemers met een extra ondersteuningsbehoefte. In opdracht van WSP Midden-Brabant, die sinds 2018 Harrie-trainingen aan werkgevers aanbiedt, is onderzoek gedaan naar het effect van een Harrie binnen een organisatie.

Hoe competenter een Harrie is, hoe beter het sociale aspect uitgedragen wordt binnen een organisatie. Voorwaarde is wel dat een bedrijf niet alleen open moet staan voor het sociale aspect, maar een Harrie moet ook steun krijgen van bovenaf. Als een organisatie aan deze voorwaarden voldoet, dan kan een Harrie succesvol zijn om het sociale aspect (het Harrie effect) over te brengen op het team en er voor zorgen dat er meer begrip ontstaat bij collega’s. Daarmee is een Harrie een echte ambassadeur binnen een organisatie die hierin het verschil kan maken. Jaarlijks biedt WSP Midden-Brabant kosteloos een aantal Harrie-trainingen aan werkgevers aan die met de doelgroep aan de slag gaan of al zijn. “Het is heel fijn om te concluderen dat de Harrie-training bijdraagt aan de duurzame inzetbaarheid van werkenden met een extra of andere ondersteuningsbehoefte”, vertelt Bo de Haan, adviseur bij WSP Midden-Brabant.

Onderzoek
Sander Lagarde, ook adviseur bij WSP Midden-Brabant, heeft samen met Bo de Haan dit onderzoek gecoördineerd. Sander: “In de afgelopen maanden heeft een groep studenten, die de minor Re-integratie en Talentcoaching volgen, kwalitatief onderzoek gedaan naar de effecten van de Harrie-training. Een mooie en vruchtbare samenwerking tussen Fontys Hogeschool, WSP Midden-Brabant en het OndernemersAkkoord Midden Brabant die heeft geleid tot goede inzichten in de effecten van de Harrie-training. De uitkomsten van het onderzoek zorgen ervoor dat we de training nog verder kunnen optimaliseren.” De studenten hebben Harrie’s geïnterviewd bij organisaties als Tilburg University, Kruidvat en Albert Heijn, die in 2019 en 2020 de HARRIE-training succesvol hebben afgerond.

Zachte factoren
Tijdens de interviews werd er voornamelijk ingezoomd op de ‘zachte factoren’, de ervaringen op de werkvloer. Zo is het creëren van een veilige sfeer heel belangrijk. Succesvolle onboarding speelt hierin een grote rol. Voor een Harrie is het belangrijk om rekening te houden met de uitdagingen van de kandidaat en deze vooral niet onderschatten. Kandidaten presteren beter wanneer ze als volwaardig werknemer worden gezien en wanneer zij sociale steun van collega’s én hun leidinggevende krijgen. Een Harrie moet zijn team instrueren over de situatie en aangeven wat er van hen verwacht wordt. Als leidinggevende van de kandidaat moet hij toegankelijk zijn, vertrouwen uitstralen en de kandidaat uitdagen, maar niet overprikkelen. Investeren in een kandidaat versterkt de kans op een duurzame plaatsing. Daarvoor moet hij naar eigen vermogen kunnen werken en moet men de bereidwilligheid monitoren. Je kunt van een kandidaat niet hetzelfde verwachten als van iemand die niet uit de doelgroep komt.

Meerwaarde en effect
De meerwaarde van een Harrie in een organisatie vertaalt zich in een duidelijk aanspreekpunt voor de kandidaat én hij zorgt voor meer werkplezier. Hij creëert bewustwording binnen een organisatie en stimuleert het zelfvertrouwen en de persoonlijke groei van een kandidaat. Hierdoor worden aangeleerde vaardigheden versterkt wat resulteert in een competente(re) Harrie. Wanneer een organisatie een competente Harrie in huis heeft, wordt het sociale aspect beter uitgedragen. Dit uit zich in een inclusieve organisatie met een diversiteit aan personeel.

Aanbevelingen
De studenten hebben een aantal aanbevelingen gedaan naar aanleiding van het onderzoek. Bedrijven moeten bijvoorbeeld beter laten zien dat zij op zoek zijn naar kandidaten uit de doelgroep, de Harrie-training kan aangescherpt worden en het Harrie-pakket zou uitgebreider mogen. “Het was prettig om een enorme betrokkenheid en bevlogenheid bij de studenten te ervaren”, vertelt Bo. “Samen met Sander ga ik in gesprek met de organisatie om af te stemmen hoe hier vervolg aan te geven.”

Harrie-training
De Harrie Helpt-training is een tweedaagse training waarin de deelnemer opgeleid wordt tot de ideale collega van iemand met een arbeidsbeperking – Harrie. Deze training is ontwikkeld voor mensen die als Harrie zullen gaan functioneren of die dit al doen. Het doel is werkgevers te ondersteunen om tot een succesvolle, duurzame plaatsing van mensen die vanuit een kwetsbare arbeidsmarktpositie komen.

Harrie is de personificatie van de ideale collega-werknemer die begeleiding op de werkvloer geeft aan werknemers met een extra ondersteuningsbehoefte. Harrie staat voor: Hulpvaardig; Alert; Realistisch; Rustig; Instruerend en Eerlijk. Uit onderzoek van CNV Jongeren en Vilans blijkt dat de kans op succesvol participeren op de werkvloer aanzienlijk wordt verhoogd wanneer de werknemer met een arbeidsbeperking wordt ondersteund door een Harrie.

WSP Midden-Brabant biedt regelmatig kosteloos de Harrie-trainingen aan. Kijk hier voor de mogelijkheden en meer informatie.

 

Tekst: WSP Midden-Brabant
Afbeelding: WSP Midden-Brabant