Update: Steunmaatregelen van het kabinet

Datum: 16 maart 2021

Steunmaatregelen werkgevers corona

De economische en maatschappelijke gevolgen van het coronavirus zijn in Nederland voor iedereen voelbaar. Het kabinet wil werkenden en werkgevers helpen om door deze moeilijke tijd heen te komen. En stimuleren en investeren waar het kan en ondersteunen waar aanpassing nodig is.

Hieronder het actuele overzicht van de maatregelen:

1. NOW, instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (ministerie van SZW)
De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is met ingang van 6 april 2020 opengesteld. Deze vervangt de eerdere regeling werktijdverkorting (WTV). Rijksoverheid veel gestelde vragen NOW. Aanvullend is er besloten de Concernbepaling binnen de NOW onder voorwaarden te verruimen. Zie: Rijksoverheid verruiming concernbepaling NOW.

NOW 3.0: Voor zowel het 4e tijdvak (jan t/m mrt 2021) als het 5e tijdvak (apr t/m jun 2021) van de NOW 3.0 is de regeling aangepast, omzetverlies blijft minimaal 20% en de tegemoetkoming in de loonkosten is verhoogt naar maximaal 85% (bij 100% omzetverlies). Voor het 4e tijdvak (jan t/m mrt 2021) NOW 3.0, kon tot 15 maart 2021 aangevraagd worden. Voor het 5e tijdvak van de NOW 3.0 kan vanaf 17 mei 2021 aangevraagd worden.

Infosheet: Factsheet NOW 3.0 – 21 januari 2021
Infosheet: NOW Overzicht – 24 februari 2021.

2. TOZO, ondersteuning zelfstandig ondernemers (ministerie van SZW en gemeenten)
Het kabinet stelt een tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) in om zelfstandig ondernemers, waaronder ZZP’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. Via de link Krijg ik TOZO? (werkt niet in Internet Explorer) kan de ondernemer/ZZP’er kijken of hij/zij in aanmerking komt. TOZO is verlengt tot 01-07-2021 (TOZO vanaf 1 jan 2021).

Voor meer informatie zie ook de link: VNG TOZO-pagina. Het Kabinet ziet af van een beperkte vermogenstoets, die i.p.v. 1 oktober 2020 per 1 april 2021 zou worden ingevoerd.

Infosheet: Factsheet TOZO 3.0 – 21 januari 2021

3. Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)
Het kabinet breidt de (TVL) opnieuw uit. De TVL wordt geopend voor alle bedrijven in Nederland. Ook voor bedrijven met meer dan 250 medewerkers. De nieuwe subsidiepercentages komen voor Q1 van 2021 uit op 85% en voor Q2 van 2021 uit op 100% subsidie van de vaste lasten gerelateerd aan het omzetverlies (vanaf 30% omzetverlies). Daaraan gekoppeld gaat het max. subsidiebedrag omhoog 550.000 euro voor het MKB en 600.000 euro voor het niet-MKB. Om kleine ondernemers zoals kappers en pedicures aanvullend te ondersteunen, is het minimale subsidiebedrag verhoogd van 750 naar 1500 euro.

De regeling is op 12 maart opnieuw aangepast (was al verlengd tot 1 juli 2021 TVL na 1 januari 2021 voor Q1) en (TVL vanaf 1 april 2021 voor Q2) . Aanvragen voor Q1 2021 kan vanaf februari en voor Q2 vanaf april bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

4. Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)
Als er door de coronacrisis sprake is van aanzienlijk inkomensverlies en regelingen uit het steun- en herstelpakket onvoldoende zijn om vaste lasten (zoals huur/hypotheek, gas/water/elektriciteit, servicekosten, gem. belastingen) te kunnen betalen, dan kunnen huishoudens vanaf 15 maart 2021 bij hun gemeente terecht voor ondersteuning via de TONK.

5. KKC-regeling: Klein Krediet Corona
De Nederlandse overheid gaat voor 95% garant staan voor 750 miljoen euro aan overbruggingskredieten voor kleine ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte (van 10.000 tot 50.000 euro). Nadat de Europese commissie de regeling heeft goedgekeurd kunnen de banken de aanvragen vanaf 29 mei 2020 in behandeling nemen. Voor meer informatie: KKC (Klein Krediet Corona garantieregeling) Regeling is verlengd tot 1 juli 2021.

6. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst)
Het kabinet verlengt de periode dat ondernemers uitstel van belasting of een verlenging van het uitstel kunnen aanvragen tot 1 juli 2021. Ondernemers die nog niet eerder uitstel of verlenging hebben aangevraagd, kunnen dit nu alsnog doen. Voor ondernemers die eerder dit jaar al verlenging hadden gekregen, geldt het uitstel nu automatisch tot 1 juli 2021. De datum waarop ondernemers weer gaan terugbetalen schuift ook op, van 1 juli 2021 naar 1 oktober 2021. Zij krijgen 36 maanden de tijd om de belastingschuld terug te betalen. Maatregelen Belastingdienst.

7. TOA en WHOA
Het time-out-arrangement (TOA) ondersteunt ondernemers in zwaar weer bij het afwenden van een faillissement. Centraal staan de mogelijkheden die de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) vanaf 1 januari 2021 aan ondernemers biedt. Rijksoverheid TOA en WHOA.

Meer informatie: Als onderdeel van het TOA is er het programma ‘Zwaar weer’. Hiermee biedt KVK informatie over regelingen en stappenplannen op maat. Zo is er een stappenplan en concrete informatie over de WHOA voor ondernemers. Ook biedt KVK persoonlijk advies met experts via 0800 2117

8. Extra verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (ministerie van EZK)
Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO en verlengd tot 1 juli 2021) en de Borgstelling MKB kredieten (BMKB). Banken kunnen aanmeldingen voor de verruimde kredietregelingen (BMKB en GO) doen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

9. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits (ministerie van EZK)
Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen.

10. COL, overbruggingskrediet voor Startups, Scale-ups en innovatieve MKB’ers
Vanaf 4 januari 2021 kunnen groeibedrijven weer een aanvraag indienen voor een speciaal overbruggingskrediet, de zogenaamde Corona Overbruggingslening (COL). Dit kon al eerder tot 1 oktober 2020 bij de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s), die deze regeling op verzoek van het kabinet uitvoeren. De regeling is inmiddels verlengd en er kan tot 17 mei 2021 aangevraagd worden. Meer informatie over criteria en aanvragen is te vinden op www.rom-nederland.nl/COL.

11. Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven (ministerie van LNV)
Voor de land- en tuinbouwbedrijven is er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL regeling). Aanvragen kan tot 1 april 2021.

12. Overleggen over toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en cultuursector
Het kabinet is in overleg geweest met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten. Hiervoor kan contact worden opgenomen met de eigen gemeente.

Hiernaast is er na invoering van de WAB (per 01-01-2020) onderstaande maatregel genomen:

13. Compensatie hogere WW-premie bij veel overwerk
Sinds 1 januari 2020 moeten werkgevers volgens de WAB met terugwerkende kracht de hoge WW-premie afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. Maar tijdens de coronacrisis is in sommige sectoren veel extra overwerk nodig (bijvoorbeeld in de zorg). Het kabinet heeft besloten om dit onbedoelde effect óók voor heel 2021 en ongeacht welke sector op te heffen. Maatregelen belastingdienst.


Links waarop deze onderwerpen en het coronavirus actueel worden gehouden: