Arbeidsovereenkomst

Wat is een arbeidsovereenkomst?

In een arbeidsovereenkomst legt u alle afspraken vast die u maakt met een werknemer. Zodra een werknemer voor u werkt en u degene betaalt voor het werk wat hij/zij heeft gedaan is er een arbeidsovereenkomst tussen jullie beide. De plichten en de rechten van zowel u als uw werknemers dienen te worden opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Hoe grondiger deze opname, hoe minder ruimte er is of zal zijn voor discussie over de inhoud van de arbeidsovereenkomst.

Succesverhaal sociaal ondernemen
Personeel nodig? WSP helpt u duurzaam inzetbaar personeel vinden

De inhoud van een arbeidsovereenkomst

Zoals eerder geschetst kan de inhoud van een arbeidsovereenkomst verschillen per werknemer, maar er zijn een aantal gegevens die in ieder geval opgenomen moeten worden in de arbeidsovereenkomst. U dient de arbeidsovereenkomst binnen 1 maand na het in dienst treden van uw werknemer te overhandigen.

 • de naam en woonplaats van u en uw werknemer;
 • de plaats of plaatsen waar uw werknemer het werk uitvoert;
 • de functie of het soort werk;
 • de datum van indiensttreding;
 • de duur van het contract (bij een tijdelijk contract);
 • hoeveel uur uw werknemer werkt (per dag of per week);
 • de hoogte van het te betalen salaris en wanneer dit wordt uitbetaald;
 • (eventueel) de lengte van de proeftijd;
 • de hoogte van de vakantietoeslag;
 • het aantal vakantiedagen;
 • de duur van de opzegtermijn;
 • (eventueel) de pensioenregeling;
 • (eventueel) het concurrentiebeding;
 • de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) als die van toepassing is.
Download hier een voorbeeld arbeidsovereenkomst

Wat zijn de voorwaarden voor een arbeidsovereenkomst?

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst met uw werknemer als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

De werknemer is bij u in dienst en u kunt hem/haar opdrachten geven en de werkinhoud bepalen. U betaalt uw werknemer loon voor het uitgevoerde werk. Dit loon bestaat in de meeste gevallen uit geld. Het is toegestaan een deel van het loon, zolang het boven het minimum is, in natura uit te betalen. Bijvoorbeeld in de vorm van maaltijden of ‘kost en inwoning’. Ook aandelen en opties of de daarmee behaalde winsten kunnen onder loon vallen. De werknemer voert zelf het werk uit waarvoor hij/zij is aangenomen.

Een arbeidsovereenkomst kan mondeling of schriftelijk afgesloten worden. Wij raden u ten alle tijde aan een arbeidsovereenkomst schriftelijk vast te leggen zodat alle gemaakte afspraken vast liggen en zijn na te slaan.

Werken bij Albert Heijn Tilburg

Welke rechten (en plichten) geeft een arbeidsovereenkomst?

Het aangaan van een arbeidsovereenkomst gaat samen met een aantal rechten en plichten, waar alle betrokken partijen aan moeten voldoen. Zo zal er een CAO gevolgd moeten worden als die er is in de betreffende bedrijfstak en zijn er wetten van toepassing die nageleefd moeten worden. Wilt u precies weten welke rechten en plichten gelden voor u als werkgever en voor uw werknemers? Lees het in dit overzicht van de Arbeidsrechter.

Wat goed is om te beseffen, is dat hoewel er veel vastligt in de arbeidsovereenkomst, het juist kenmerkend voor de overeenkomst is dat er veel ongeregeld blijft. Of misschien zelfs zal moeten blijven, want u kunt niet alle situaties op voorhand bedenken en bespreken. Het is juist de flexibiliteit die de duurzame inzetbaarheid van uw personeel ten goede zal komen.