Duurzame inzetbaarheid personeel

Hoe realiseert u dat?

Duurzame inzetbaarheid van uw personeel is erop gericht mensen tot aan hun pensioen bekwaam en op een gezonde manier aan het werk te houden. De focus bij duurzame inzetbaarheid ligt voornamelijk op de arbeidsomstandigheden, het voortdurende ontwikkelingstraject tijdens hun loopbaan en de vitaliteit van uw personeel. Duurzame inzetbaarheid betreft de gehele beroepsbevolking, dus dat gaat om werkenden, maar ook om werklozen.

Maar waar vindt u duurzaam inzetbaar personeel? Of leidt u duurzaam personeel op? We kunnen ons voorstellen dat werkgevers met veel vragen zitten over de duurzame inzetbaarheid van hun personeel.

Meer over hoe WSP u hier bij kan helpen
Social return on investment (SROI)
WSP helpt u uw eigen personeel opleiden om duurzame inzetbaarheid te realiseren

Waarom is duurzame inzetbaarheid belangrijk?

De focus op duurzame inzetbaarheid is om verschillende redenen erg belangrijk voor uw onderneming. We sommen hier drie van de belangrijkste redenen voor je op:

 • Duurzaam inzetbaar personeel verkleint de krapte op de arbeidsmarkt
  Veel openstaande kunnen niet worden gevuld, terwijl er veel werkzoekenden zijn. Dat betekent dat er blijkbaar een mismatch is tussen de vraag naar werk en het aanbod van personeel. WSP Midden-Brabant wil werkgevers laten inzien dat het opleiden van potentiële werknemers hun personeelsvraagstukken duurzaam kunnen oplossen. Werknemers vinden meer aansluiting bij de vacature en jouw onderneming en blijven langer inzetbaar.
 • Preventie van ziekteverzuim
  Door de focus te leggen op de duurzame inzetbaarheid van uw personeel voorkomt u dat werknemers uitvallen door gezondheidsklachten. Jaarlijks komen veel mensen thuis te zitten door gezondheidsklachten die zij oplopen op hun werk. Dat kan ontstaan door onveilige situaties, overbelasting of bijvoorbeeld pestgedrag of agressie op de werkvloer. Hierdoor worden mensen geraakt in hun fysieke en mentale welzijn. Zij zullen eerder verzuimen en zijn minder productief. WSP Midden-Brabant laat werkgevers zien dat deze veelvoorkomende problemen te beperken en zelfs te voorkomen zijn.
 • Het maakt ondernemingen toekomstbestendig
  Of uw bedrijf toekomstbestendig is kunt u op verschillende manieren bepalen. Waar we hier op doelen is hoe eenvoudig u kunt inspelen op veranderingen met jouw personeel. Duurzaam inzetbaar personeel beweegt mee met eventuele veranderingen in de (arbeids-)markt, vangt vergrijzing op en blijft zich ontwikkelen om innovatie binnen, en buiten het bedrijf bij te kunnen houden.

Nog niet overtuigd?

We kunnen ons voorstellen dat u met eigen ogen wil zien hoe de samenwerking met WSP Midden-Brabant er in de praktijk uitziet.

Bekijk meer

Werkgevers kiezen voor duurzaam inzetbaar personeel

We zien dat steeds meer werkgevers het voordeel zien van inclusief ondernemen. Ondernemers kijken met behulp van WSP Midden-Brabant op een andere manier naar het werven van personeel. Jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt en 50+ers worden in de werving van nieuw personeel vaak overgeslagen, maar daar liggen zoveel kansen. Voor hen, maar ook voor u als werkgever. U heeft de kans hen een werk- en inkomenszekerheid te geven en daarmee investeert u in de duurzame inzetbaarheid van uw personeel.

vuilnisman joost
Nieuwe start Kamal

De voordelen van duurzame inzetbaarheid

De voordelen voor werkgevers op een rijtje:

 • Hogere arbeidsproductiviteit
 • Gemotiveerde en betrokken medewerkers
 • Gezonde en wendbare organisatie
 • Hoger kennisniveau van medewerkers
 • Minder ziekteverzuim en vervangend personeel nodig
 • Minder kosten aan ziek personeel
 • Minder verloop personeel
 • Betere werksfeer

WSP Midden-Brabant is er voor werkgevers

U wilt gaan inzetten op de duurzame inzetbaarheid van uw personeel, maar u weet niet hoe of waar u moet beginnen? WSP Midden-Brabant helpt u graag. WSP helpt u bij het duurzaam oplossen van uw personeelsvraagstukken. Ook al is er een krapte op de arbeidsmarkt, werkzoekenden zijn er wel! WSP helpt u ze te vinden. Met een andere kijk op het werven van personeel bieden we hulp aan potentiële werknemers die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Op deze manier maken we regio Midden-Brabant samen sterker, in sociaal en economisch opzicht.

Bent u benieuwd hoe we uw bedrijf toekomstbestendig kunnen maken? We komen graag in contact om uw wensen te bespreken en wat we voor u kunnen betekenen.

Contact? Bel of mail ons!

Ben je op zoek naar personeel? Heb je een vraag over sociaal ondernemen, personeel opleiden of wil je meer informatie over onze dienstverlening? Neem contact op met onderstaande adviseur die jouw sector vertegenwoordigd. Op basis van jouw behoefte pakt de juiste professional jouw vraag op.

Rilana de Bruine

Logistiek

Mariska Corvers

Leisure | Zakelijke dienstverlening

Margot de Brouwer

Techniek

Marieke van Kempen

Zorg en Welzijn | Retail