Participatiewet en banenafspraak

Wat houden de participatiewet en banenafspraak in?

Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. De wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden, ook mensen met een arbeidsbeperking. Onderdeel van de Participatiewet is de Wet banenafspraak. Het doel van de banenafspraak is om meer mensen met een arbeidsbeperking aan de slag te krijgen.

 

Kennisdocument Banenafspraak en Quotumwet

Als het werkgevers in Nederland niet lukt om het afgesproken aantal banen te creëren, kan de Quotumwet in werking treden. Deze wet verplicht werkgevers met 25 werknemers of meer om een aantal mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen of anders een boete te betalen. In het Kennisdocument Banenafspraak en Quotumwet lees je alles wat dit voor jouw bedrijf betekent.

Heb je vragen over de toepassing van bovengenoemde wetten in jouw specifieke situatie? Onze adviseurs helpen je graag!

 

Download het kennisdocument Banenafspraak en Quotumwet hier
WSP Solid Services loods
Medewerkers opleiden biedt werkgevers vele voordelen

Je rol als werkgever

Ook van jou verwacht de overheid dat je kansen biedt aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking. Dat hoef je niet alleen te doen. Wij helpen je met:

 • kosteloos advies
 • deskundige begeleiding
 • aantrekkelijke subsidies en regelingen

Wil je een werkzoekende met een arbeidsbeperking een kans geven? Ontmoet onze gemotiveerde kandidaten op www.talentuitmiddenbrabant.nl. Omdat een talent meer is dan een cv alleen, presenteren de kandidaten zich met foto en/of video.

Zie hier onze gemotiveerde kandidaten

De voordelen

 1. Door werkzoekenden met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen, laat je zien dat u een maatschappelijk betrokken ondernemer bent.
 2. Je helpt de toepassing van de Quotumwet te voorkomen.
 3. Een werknemer met een arbeidsbeperking kan de eenvoudigere werkzaamheden binnen je onderneming doen. Jouw gespecialiseerde werknemers krijgen zo de ruimte om zich volledig te richten op hun kerntaken.
 4. Als je bijdraagt aan de banenafspraak, heb je recht op een no-riskpolis. Met deze polis krijg je een vergoeding wanneer je nieuwe medewerker ziek wordt of arbeidsongeschikt raakt.

Het grootste voordeel is echter de positieve invloed van talenten met een arbeidsbeperking op uw organisatie. Deze werknemers zijn gemotiveerd, betrokken en bewezen doorzetters.

Voor welke werkzoekenden geldt de banenafspraak?

In het doelgroepregister van UWV staan de gegevens van vijf groepen mensen die onder de banenafspraak vallen:

 • mensen in de Wajong die kunnen werken
 • mensen met een WSW-indicatie
 • mensen met een WIW-baan
 • mensen met een ID-baan
 • mensen die onder de Participatiewet vallen en van wie UWV op verzoek van de gemeente vaststelt dat ze niet 100% van het wettelijk minimumloon kunnen verdienen.

 

Online magazine

Meer informatie over de Participatiewet en de banenafspraak vind je in het overzichtelijke online magazine Opnaarde100000.nl. Dit magazine is speciaal gemaakt voor werkgevers. Je vindt er onder andere duidelijke informatie, interessante praktijkvoorbeelden en praktische tips waarmee je direct aan de slag kunt.

Op naar de 100.000!

Sluitende aanpak jongeren in de gemeente Tilburg

Gemeente Tilburg wil dat kwetsbare jongeren in een doorgaande lijn van school naar de arbeidsmarkt gaan. Deze sluitende aanpak gaat niet alleen over de samenwerking tijdens de schoolloopbaan, maar ook over de samenwerking bij de overgang van school naar werk. In de video hiernaast worden Serengül op Praktijkcollege Tilburg en Jordy bij werkgever Destil gevolgd.

Advies en contact

Onze adviseurs vertellen je alles over de mogelijkheden van het werken met werknemers met een arbeidsbeperking. Natuurlijk kunnen we je ook informeren over de Participatiewet en over alle veranderingen op het gebied van werk en inkomen. Neem contact op met een adviseur van WSP Midden-Brabant of via het contactformulier. Je kunt natuurlijk ook contact opnemen met je vaste contactpersoon werkgeversdiensten in de regio.

Contact? Bel of mail ons!

Ben je op zoek naar personeel? Heb je een vraag over sociaal ondernemen, personeel opleiden of wil je meer informatie over onze dienstverlening? Neem contact op met onderstaande adviseur die jouw sector vertegenwoordigd. Op basis van jouw behoefte pakt de juiste professional jouw vraag op.

Rilana de Bruine

Logistiek

Mariska Corvers

Leisure | Zakelijke dienstverlening

Margot de Brouwer

Techniek

Marieke van Kempen

Zorg en Welzijn | Retail