Participatiewet en banenafspraak

Participatiewet en banenafspraak

Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. De wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden, ook mensen met een arbeidsbeperking. Onderdeel van de Participatiewet is de Wet banenafspraak. Het doel van de banenafspraak is om meer mensen met een arbeidsbeperking aan de slag te krijgen. Als het werkgevers in Nederland niet lukt om het afgesproken aantal banen te creëren, kan de Quotumwet in werking treden. Deze wet verplicht werkgevers met 25 werknemers of meer om een aantal mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen of anders een boete te betalen.

Download het Kennisdocument Banenafspraak en Quotumwet van Rijksoverheid.nl.

Uw rol als werkgever
Ook van u verwacht de overheid dat u kansen biedt aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking. Dat hoeft u niet alleen te doen. Wij helpen u met:

 • kosteloos advies
 • deskundige begeleiding
 • aantrekkelijke subsidies en regelingen

Wilt u een werkzoekende met een arbeidsbeperking een kans geven? Ontmoet onze gemotiveerde kandidaten op www.talentuitmiddenbrabant.nl. Omdat een talent meer is dan een cv alleen, presenteren de kandidaten zich met foto en/of video.

Voordelen

 1. Door werkzoekenden met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen, laat u zien dat u een maatschappelijk betrokken ondernemer bent.
 2. U helpt de toepassing van de Quotumwet te voorkomen.
 3. Een werknemer met een arbeidsbeperking kan de eenvoudigere werkzaamheden binnen uw onderneming doen. Uw gespecialiseerde werknemers krijgen zo de ruimte om zich volledig te richten op hun kerntaken.
 4. Als u bijdraagt aan de banenafspraak, heeft u recht op een no-riskpolis. Met deze polis krijgt u een vergoeding wanneer uw nieuwe medewerker ziek wordt of arbeidsongeschikt raakt.

Het grootste voordeel is echter de positieve invloed van talenten met een arbeidsbeperking op uw organisatie. Deze werknemers zijn gemotiveerd, betrokken en bewezen doorzetters.

Voor welke werkzoekenden geldt de banenafspraak?
In het doelgroepregister van UWV staan de gegevens van 5 groepen mensen die onder de banenafspraak vallen:

 • mensen in de Wajong die kunnen werken
 • mensen met een WSW-indicatie
 • mensen met een WIW-baan
 • mensen met een ID-baan
 • mensen die onder de Participatiewet vallen en van wie UWV op verzoek van de gemeente vaststelt dat ze niet 100% van het wettelijk minimumloon kunnen verdienen.

Online magazine
Meer informatie over de Participatiewet en de banenafspraak vindt u in het overzichtelijke online magazine Opnaarde100000.nl. Dit magazine is speciaal gemaakt voor werkgevers. U vindt er onder andere duidelijke informatie, interessante praktijkvoorbeelden en praktische tips waarmee u direct aan de slag kunt.

Stappenplan
– Bekijk in het filmpje op YouTube de 7 stappen bij het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking.
– Bekijk op YouTube de video over het project ‘Sluitende aanpak jongeren in de gemeente Tilburg’.

Advies en contact
Onze adviseurs vertellen u alles over de mogelijkheden van het werken met werknemers met een arbeidsbeperking. Natuurlijk kunnen we u ook informeren over de Participatiewet en over alle veranderingen op het gebied van werk en inkomen. Neem contact op met een adviseur van WSP Midden-Brabant of via het contactformulier. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met uw vaste contactpersoon werkgeversdiensten in de regio.

Contact? Bel of mail ons!

Bent u op zoek naar personeel? Heeft u een vraag over sociaal ondernemen, personeel opleiden of wilt u meer informatie over onze dienstverlening? Neem contact op met onderstaande adviseur die uw sector vertegenwoordigd. Op basis van uw behoefte wordt uw vraag opgepakt door de juiste professional.

Rilana de Bruine

Logistiek

Mariska Corvers

Leisure | Zakelijke dienstverlening
Margot

Margot de Brouwer

Techniek
Marieke

Marieke van Kempen

Zorg en Welzijn | Retail