Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is ondernemen op een manier waarbij de aandacht voor het milieu, de winst en het sociaal-ethische gebalanceerd is en afgestemd is op de verwachtingen van de belanghebbenden van de organisatie.

Vaak wordt MVO ook wel Duurzaam Verantwoord Ondernemen genoemd en de grote toevoeging op MVO is dat ondernemers zich hierbij richten op nieuwe marktkansen, groei en innovatie met winst voor mens, maatschappij en milieu. Nu en in de toekomst.

WSP helpt werkgevers duurzaam te ondernemen door te focussen op de duurzame inzetbaarheid van personeel. Onze professionals laten je de voordelen zien van het anders kijken naar het werven van personeel.

Lees hier meer over MVO

Waarom maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Wat is de toegevoegde waarde van MVO?

De toegevoegde waarde van MVO laat zich zien in verschillende aspecten. Allereerst draagt MVO bij aan de financiële prestaties van je bedrijf, en dan vooral op de lange termijn. De vraag naar duurzame producten en diensten vanuit de markt stijgt nog steeds, dus hier haal je voordeel uit. Bijkomend voordeel is dat als het maatschappelijk verantwoord ondernemen echt leeft in jouw bedrijf en alle medewerkers extra gemotiveerd zijn. En dat is goed voor de arbeidsproductiviteit.

De financiële opbrengst kan voor ondernemers een grote drijfveer zijn, maar het sociale aspect aan MVO is waar een grote maatschappelijke indruk gemaakt wordt. Omdat we weten dat het lastig is een startpunt te bepalen, helpt WSP je daar graag bij. WSP kent de uitdagingen van het werven van personeel, maar kent ook de oplossing. En daar vertellen we je graag meer over.

Lees hier waarom u zou moeten kiezen voor MVO

De nieuwe economie, wat houdt dat in?

In de nieuwe economie hebben ondernemers een beter beeld van hun impact én invloed op mens en milieu, zonder hun winstoogmerk daarbij uit het oog te verliezen. De nieuwe economie is echter meer dan dat. Om volledig te kunnen begrijpen wat bedoeld wordt met de nieuwe economie, bepaalde MVO Nederland 7 thema’s om de nieuwe economie te kunnen duiden.

Wat zijn de thema’s van de nieuwe economie?

De 7 thema’s van de nieuwe economie dienen als agenda voor ondernemers om bij te dragen aan die nieuwe economie.

Nieuwe rijkdom

De nieuwe rijkdom wordt in de nieuwe economie geduid als een andere rijkdom. Bedrijven streven naast financieel gewin ook naar waarden als gezondheid, welzijn, tevredenheid en harmonie met de omgeving. Of zoals WSP het graag noemt: positieve maatschappelijke impact.

Echte prijzen

In de nieuwe economie betaalt de vervuiler. Het is heel logisch: als vervuilen duurder wordt, loont het om schoon te produceren. Als het uitstoten van CO2 geld kost, zijn bedrijven eerder geneigd klimaatvriendelijk te werken.

Transparante ketens

In de afgelopen jaren is er veel gebeurd op dit vlak, maar helaas zijn we er nog niet. Keurmerken en audits hebben ons veel gebracht, maar we zijn nog steeds niet waar we willen zijn: eerlijke ketens, zonder misstanden in fabrieken en op plantages. Om dat te bereiken is een aanpak nodig die de arbeidsomstandigheden in de keten op de voet volgt.

Groene energie

Op dit moment wordt ongeveer 6 procent van de energie opgewekt met hernieuwbare bronnen. Dat is nog lang niet genoeg! In de aanloop naar de nieuwe economie moet dit percentage hoger zijn.

Biodiversiteit

Veel ondernemers staat niet stil bij de afhankelijkheid van biodiversiteit voor hun productieproces of hun organisatie in het algemeen. Het is een zogenaamde blinde vlek. Bewustwording rond de invloed van bedrijven op de biodiversiteit en andersom is dus hoognodig.

Circulaire economie

Het lijkt zo simpel. De spullen die de één niet meer nodig heeft, verkoopt hij aan een ander die ze juist goed kan gebruiken. Voor consumenten is dit al jaren gebruikelijk, maar voor de B2B-markt voor materialen is dat een ander verhaal.

Inclusief ondernemen

De hoeveelheid openstaande vacatures is enorm, maar er zijn zoveel mensen. Daar moet ergens een oplossing te vinden zijn. Misschien is iemand niet de perfecte kandidaat die u voor ogen had, maar bestaat de perfecte kandidaat wel? Het loont om anders te kijken naar het werven van personeel en daarin kan WSP veel voor je betekenen. Onze adviseurs helpen je inclusiever te werven en daarmee inclusiever te ondernemen.

De nieuwe economie index (NEx)

De Nieuwe Economie Index (NEx) laat jaarlijks zien hoe duurzaam het Nederlands bedrijfsleven is door de afstand tot de nieuwe economie in kaart te brengen. Het doel van MVO Nederland is om 2025 minimaal 20 procent te behalen. Dat punt wordt gezien als een kantelpunt: na die tijd zal de economie steeds sneller verduurzamen en is er geen weg terug meer naar de oude economie. Waarom de keuze voor 2025? Veel andere doelen hebben hun blik gericht op 2030, maar om deze doelen te halen moeten we ruim voor die tijd een kantelpunt bereiken.

Wat hebben ondernemers aan de NEx?

Ondernemers die investeren in het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zien aan de index wat voor effect hun bijdrage heeft aan de overgang naar de nieuwe economie, onderverdeeld in de belangrijkste thema’s. Het is in één oogopslag duidelijk hoe goed of slecht we op weg zijn. Door de onderverdeling in thema’s zie je direct waar je je steentje nog kunt bijdragen.

Inclusief ondernemen met WSP

WSP Midden-Brabant ondersteunt werkgevers invulling te geven aan personeelsvraagstukken door hen te helpen inclusief te ondernemen. WSP helpt bij het versterken van bedrijven. Dat doen we door te adviseren, te ondersteunen en te voorzien van passende werknemers die minder makkelijk zelfstandig aan het werk komen. Wellicht zie je het voordeel van inclusief ondernemen al, maar vraag je je af hoe makkelijk iemand kan instromen bij je bedrijf. Bij het werven van je personeel via WSP horen verschillende voordelen. We bieden meerdere leerwerktrajecten en mogelijkheden tot omscholing aan.

Ben je benieuwd hoe we je bedrijf toekomstbestendig kunnen maken? We komen graag in contact om je wensen te bespreken en wat we voor je kunnen betekenen.

Neem hieronder contact op met je WSP-adviseur.

WSP helpt u uw eigen personeel opleiden om duurzame inzetbaarheid te realiseren

Contact? Bel of mail ons!

Ben je op zoek naar personeel? Heb je een vraag over sociaal ondernemen, personeel opleiden of wil je meer informatie over onze dienstverlening? Neem contact op met onderstaande adviseur die jouw sector vertegenwoordigd. Op basis van jouw behoefte pakt de juiste professional jouw vraag op.

Rilana de Bruine

Logistiek

Mariska Corvers

Leisure | Zakelijke dienstverlening

Margot de Brouwer

Techniek

Marieke van Kempen

Zorg en Welzijn | Retail