Social Return on Investment

Social Return on Investment

Social return is het creëren van duurzame werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met social return helpt u als opdrachtnemer (werkgever) direct of indirect werkende aan een baan. Social return is bij ieder bedrijf anders. Er wordt rekening gehouden met het karakter van uw organisatie. WSP Midden-Brabant adviseert u bij de invulling van social return.

Doel social return
Het doel van social return is ervoor te zorgen dat een investering door een gemeente of landelijke overheid, naast het “gewone” rendement ook een concrete sociale winst (return) oplevert. Hierbij ligt het accent op het creëren van werkgelegenheid voor mensen die een uitkering ontvangen of mensen met een andere afstand tot de arbeidsmarkt.

Voordelen van SROI

  • Door maatschappelijke meerwaarde (MVO) te creëren via social return geeft u uw bedrijf de kans een sociaal gezicht te laten zien;
  • Het geeft u de kans om opnieuw naar uw werkzaamheden te kijken en deze mogelijk efficiënter en tegen lagere kosten in te vullen;
  • Het levert op termijn vaak goed gemotiveerd en opgeleid personeel op;
  • Het kan zorgen voor interessante zakenrelaties;
  • Social return draagt bij aan de regionale werkgelegenheid.

.

 

Diverse mogelijkheden
Wanneer u een opdracht krijgt waarbij u als werkgever aan een SROI-verplichting moet voldoen, dan mag u bij de invulling van social return de ‘bouwblokkenmethode’ toepassen. Dat betekent dat u de volgende mogelijkheden heeft om dit in te vullen.

  • U helpt werkzoekenden aan een baan of opleidingsplek;
  • U draagt bij aan maatschappelijke activiteiten die gericht zijn op het vergroten van kansen voor werkzoekenden met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. De gemeente stimuleert opdrachtnemers om met innovatieve ideeën te komen voor de invulling. Dit is altijd maatwerk en in samenspraak met een van de accountmanagers.

Welke mogelijkheden er bij uw opdracht passen overlegt u met uw adviseur. Een voorwaarde is wel dat social return niet mag leiden tot verdringing van reguliere arbeidsplaatsen in uw bedrijf.

Registratiesysteem WIZZR
WSP Midden-Brabant maakt voor de invulling en realisatie van alle social return-afspraken gebruik van WIZZR, het contractmanagementsysteem voor social return. WIZZR regisseert, monitort en rapporteert de resultaten. Als opdrachtnemer bent u verantwoordelijk voor het nakomen van alle overeengekomen social return-verplichtingen en deze vast te leggen in WIZZR.

Privacywetgeving Social Return
Bekijk de notitie die de gemeente Tilburg aanhoudt voor het verwerken van gegevens van social return kandidaten, binnen de kaders van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). AVG.

Contact
Wilt u meer weten over social return in Midden-Brabant, of gaat u binnen een opdracht van de gemeente aan de slag met social return? WSP Midden-Brabant denkt graag met u mee over de invulling en helpt u bij het vastleggen van de afspraken en resultaten in WIZZR. Neem contact op via sroi@tilburg.nl of via een van de adviseurs van WSP Midden-Brabant. Wij helpen u graag!

>>> Lees het artikel ‘Werk met toekomstperspectief’ over de samenwerking tussen GreenFox, BAM en WSP Midden-Brabant voor de invulling van de SROI verplichting bij de verbouwing van het stadskantoor in Tilburg.

Contact? Bel of mail ons!

Bent u op zoek naar personeel? Heeft u een vraag over sociaal ondernemen, personeel opleiden of wilt u meer informatie over onze dienstverlening? Neem contact op met onderstaande adviseur die uw sector vertegenwoordigd. Op basis van uw behoefte wordt uw vraag opgepakt door de juiste professional.

Rilana de Bruine

Logistiek

Mariska Corvers

Leisure | Zakelijke dienstverlening

Margot de Brouwer

Techniek

Marieke van Kempen

Zorg en Welzijn | SROI | Retail