Stimuleringsfonds Midden-Brabant

Stimuleringsfonds Arbeidsmarkt Midden-Brabant

Het Stimuleringsfonds ondersteunt innovaties op de arbeidsmarkt. Met het fonds worden bedrijven in de regio Midden-Brabant gestimuleerd om werkgelegenheid te creëren voor kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt.

Voorwaarden voor subsidie uit het stimuleringsfonds

Iedere werkgever kan (financiële) ondersteuning door het Stimuleringsfonds aanvragen. Een innovatiegroep, bestaande uit ondernemers en afgevaardigden uit het onderwijs en de overheid, beoordeelt de aanvragen. De belangrijkste voorwaarden om voor de subsidie in aanmerking te komen zijn:

 • Je creëert langdurig werkgelegenheid voor werkzoekenden met (enige) afstand tot de arbeidsmarkt;
 • Je doet dat via een innovatief idee, waarmee nieuwe banen voor deze doelgroep gecreëerd worden of waarmee bestaande functies worden aangepast zodat werkgelegenheid voor deze doelgroep blijft bestaan;
 • Je zorgt voor een betaalde baan waardoor uw werknemer minimaal één jaar geen uitkering nodig heeft;
 • Je bent zelf (eind)verantwoordelijk voor het traject. Je kunt wel ondersteuning krijgen bij het
  indienen van de aanvraag;
 • Het Stimuleringsfonds financiert geen traditionele re-integratievormen.


Aanvragen vanaf €40.000

Voor subsidieaanvragen vanaf €40.000 geldt een extra procedure: een Quick Scan light. Je ontvangt hiervoor een uitnodiging nadat je het aanvraagformulier hebt ingevuld.

De Quick Scan light bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Een pitch van maximaal 15 minuten waarin je motiveert waarom je je aanvraag hebt gedaan en hoe u het geld gaat inzetten. De innovatiegroep beoordeelt uw pitch.
 • Opleveren van extra financiële data: bij een positief oordeel vraagt de innovatiegroep je financiële data aan te leveren, te weten: een jaarrekening van het voorgaande jaar.
 • Een liquiditeitsprognose: een schriftelijke onderbouwing van de behoefte aan financiële middelen om het (gepitchte) plan vorm te kunnen geven.


Goedkeuring

Als de innovatiegroep uw aanvraag goedkeurt, ontvangt je eenmalig een bedrag van maximaal €100.000.

Heeft u een innovatief idee?

Je dient je aanvraag in door het digitale aanvraagformulier van het Stimuleringsfonds in te vullen via de subsidiepagina van de gemeente Tilburg. Na een eerste selectie moet je een uitgewerkt plan opstellen. Voor subsidieaanvragen vanaf €40.000 geldt een aanvullende procedure, zoals te lezen is in de alinea ‘Aanvragen vanaf €40.000’. Hoe lang de totale beoordeling van uw aanvraag duurt, hangt af van hoe complex die is.

Inspirerende ondernemers

 • Jan Halewijn
  Een ondernemer die met behulp van het Stimuleringsfonds de stichting Hortus Halewijn startte.
 • BOA
  Met het geld uit het fonds kon BOA werkgelegenheid van zusterondernemingen naar Nederland halen en langdurig werklozen aannemen, opleiden en inwerken.
 • Streekweb
  Het bedrijf Streekweb werkt met herintreders, langdurig werklozen en mensen met fysieke of psychische beperkingen. Met een bijdrage uit het Stimuleringsfonds gaat Streekweb nu ook voor collega-ondernemers ‘talentvolle thuiszitter’ opleiden tot sales medewerker.


Contact

Wil je meer weten over de mogelijkheden van het Stimuleringsfonds? Bekijk dan de Flyer Stimuleringsfonds Arbeidsmarkt Midden Brabant. Je kunt ook contact opnemen met één van onze adviseurs of via het contactformulier.

Contact? Bel of mail ons!

Ben je op zoek naar personeel? Heb je een vraag over sociaal ondernemen, personeel opleiden of wil je meer informatie over onze dienstverlening? Neem contact op met onderstaande adviseur die jouw sector vertegenwoordigd. Op basis van jouw behoefte pakt de juiste professional jouw vraag op.

Rilana de Bruine

Logistiek

Mariska Corvers

Leisure | Zakelijke dienstverlening

Margot de Brouwer

Techniek

Marieke van Kempen

Zorg en Welzijn | Retail